top of page
327304.jpg

ไทยพาณิชย์ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศพร้อมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วภายใน 5-7 นาทีต่อคน


ไทยพาณิชย์ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ

พร้อมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วภายใน 5-7 นาทีต่อคน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ ประกาศความพร้อมเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการรวดเร็วภายใน 5-7 นาทีต่อผู้มาใช้บริการ 1 คน การันตีความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในทุกจุดการให้บริการ มั่นใจรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้สูงสุด 7,000 คนต่อวัน


นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ลดความรุนแรงลง ตลอดจนช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่ให้บริการการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการให้บริการประมาณ 5-7 นาทีต่อประชาชน 1 คน นับตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิ์จนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีจุดฉีดวัคซีนรวม 16 จุด หลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะพักรอสังเกตอาการ 30 นาที พร้อมรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 7,000 คน นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดเตรียมดนตรีเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้ประชาชน ณ จุดสังเกตอาการหลังรับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วยประชาชนที่เดินทางมารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีอาคารสถานที่ค่อนข้างกว้างขวาง สามารถเตรียมการ Social Distancing ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในทุกจุดของการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ ธนาคารจัดให้มีการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชั่วโมงภายในสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีน โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 70 คนต่อวัน หมุนเวียนกันมาร่วมใจอาสาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการ โดยประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ด้วยขนส่งมวลชน อาทิ รถประจำทาง BTS โดยลงสถานีพหลโยธิน 24 หรือ สถานีรัชโยธิน หรือกรณีนำรถส่วนตัวมา สามารถจอดในที่จอดรถของธนาคาร โดยสามารถรองรับได้กว่า 1,000 คันหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น.

10 views

Comments


bottom of page