Search

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ OSP ติดดัชนีกลุ่ม SETWB และ SETCLMV

เป็นหุ้นที่เป็นขวัญใจนักลงทุนทั้งไทยและเทศไปแล้ว สำหรับ บมจ.โอสถสภา หรือ OSP กับศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง จนตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้อยู่ในดัชนีตลาดกลุ่ม SETWB และกลุ่ม SETCLMV จากขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค แถมยังมีสัดส่วนรายได้จากตลาด CLMV มากกว่า 100 ล้านบาท งานนี้ ทำเอา ‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ผู้บริหารคนเก่ง ตลอดจนพนักงานทุกคนในองค์กรหายเหนื่อยกับการทุ่มเททำงานเต็มที่.....

For advertising please call: 02-2534691