top of page
327304.jpg

ธนาคารออมสิน เตรียมแจกแอลกอฮอล์เจลล็อตแรก 27 มีนาคมนี้กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น ผ่านธนาคารออมสิน 1,060 สาขาทั่วประเทศ ล็อตละ 5 แสนชิ้น แจกประชาชน 27 มีนาคม และ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พร้อมกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ


วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานกรรมการธนาคารออมสิน และดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19)นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลังให้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับหากนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การสุรา เตรียมผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส จำนวน 1,000,000 ชิ้น ขนาด 25 ml. โดยแจกจ่ายผ่านเครือข่ายออมสินทุกสาขา และอีกกว่า 300,000 ลิตร กรมสรรพสามิตนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยจะกระจายไปยังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในแต่ละพื้นที่จะแจกจ่ายจำนวน 100 ลิตรต่อวัน ซึ่งประชาชนสามารถนำภาชนะมาขอรับได้คนละไม่เกิน 1 ลิตรต่อวัน โดยกำหนดแจกให้กับประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากความร่วมมือดังกล่าว องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กำลังเร่งดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือให้แล้วเสร็จ จำนวน 1,000,000 ชิ้น ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ จากนั้นจะดำเนินการจัดส่งให้สาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ 1,060 สาขาทั่วประเทศ โดยกำหนดแจกให้กับประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม และ 10 เมษายน 2563 นี้ เวลา 09.00 น. พร้อมกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ในจำนวนล็อตละ 500,000 ชิ้น โดยจะแจกให้แก่ประชาชนคนละ 1 ชิ้น ทั้งนี้ธนาคารจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


“ภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ธนาคารออมสิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี”

41 views

Comments


bottom of page