top of page
327304.jpg

"วิทัย" ทิ้งทวน นำ กบข. คว้า 5 รางวัลใหญ่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร การลงทุน และสื่อสารสมาชิกด้วยการคว้า 5 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ

รายงานข่าวจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ระบุ กบข. ได้รับ 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาล ด้านบริหารจัดการกองทุน ด้านการลงทุนที่ยั่งยืน และด้านสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการลงทุนและการเงินของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง นับเป็นการรับรางวัลทิ้งทวนการทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.ของ นายวิทัย รัตนากร ก่อนจะไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการที่ธนาคารออมสิน

รางวัลที่ได้รับดังกล่าวทำให้ ผู้บริหารพนักงาน และสมาชิก กบข. รู้สึกผูกพัน ภูมิใจ และ มั่นใจในองค์กร

“ทุกรางวัลที่ กบข. ได้รับเป็นทั้งเครื่องยืนยันความสำเร็จในความมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารกองทุนและเป็นความท้าทายที่ กบข. ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำลายสถิติความสำเร็จของตัวเอง” นายวิทัย กล่าว

สำหรับประเด็นสำคัญที่ทำให้ กบข. ได้รับรางวัลทั้ง 5 นั้น เกิดจากผลงานปี 2562 แยกเป็นผลงานเด่น 3 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านการลงทุนที่ยั่งยืน และ ผลงานสำคัญด้านการสื่อสารสมาชิก กบข.

สำหรับในด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย การสร้างกระแสตื่นตัวด้านธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทยจากการที่ กบข. เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการลงนามร่วมกันในแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List Guideline) ระหว่าง 32 นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นความร่วมมือสำคัญครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


ในขณะเดียวกัน กบข. เองยังได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเรื่องธรรมาภิบาลสะท้อนจากคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ผลงานด้านการลงทุนที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย การจัดทำ ESG-focused portfolio สำหรับหุ้นไทย การปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่คำนึงปัจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินราคาสินทรัพย์และกระบวนการตัดสินใจลงทุน การนำแนวทางบริหารการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของ OECD และ PRI มาประยุกต์ใช้ โดย กบข. มีเป้าหมายต่อเนื่องสำหรับปี 2563 คือการทำให้พอร์ต กบข. มีเฉพาะหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน (100% ESG Portfolio)

ผลงานสำคัญด้านการสื่อสารสมาชิก กบข. ได้ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารเข้าสู่ดิจิทัล โดยมี My GPF App เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสารและให้บริการครบวงจร (End-to-End) นับตั้งแต่วันแรกเป็นสมาชิกจนสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทำให้สมาชิกสามารถใช้บริการส่วนบุคคล (Personalized) ได้สะดวกรวดเร็วและเรียลไทม์ โดยในปีที่ผ่านมามีสมาชิกกดใช้บริการต่างๆ รวมกันกว่า 14 ล้านครั้ง (เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 535 เมื่อเทียบกับปี 2561) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากหากเทียบกับจำนวนสมาชิกซึ่งมีเพียง 1.08 ล้านคน

“ความสำเร็จที่ผ่านมาของ กบข. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางขับเคลื่อน 3 ภารกิจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. สมาชิกมีเงินออมเมื่อเกษียณที่เพียงพอ Sufficient Retirement Saving 2. กองทุน กบข. สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ต่อเนื่องและมั่นคง Stability Return และ 3. การมีส่วนร่วมสร้างประเทศและสังคมให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน หรือ Social Sustainability ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ กบข. ที่ต้องการเป็นกองทุนบำนาญที่ยั่งยืน Sustainable Pension”

18 views

Comments


bottom of page