top of page
327304.jpg

ผถห. ASW โหวตผ่านจ่ายปันผล – หุ้น จ่อออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท

คุณศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการ คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และคุณปณีตา มาลัยวงศ์ กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสด 0.02206 บาทต่อหุ้น รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้ประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้ โดยมั่นใจว่าจะเติบโตระดับ 20% จากปีก่อน และยังมองหาโอกาสลงทุน เพื่อผลักดันการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

3 views

Comments


bottom of page