top of page
327304.jpg

TM ผงาดกำไร 9 เดือนแรก 49.87 ลบ. พุ่ง 31.37% อวดการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

“เทคโนเมดิคัล” เปิดงบ 9 เดือนแรกกำไร 49.87 ล้านบาท เติบโต 31.37% โชว์ความสามารถการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หนุนกำไรโตแกร่ง ขณะที่รายได้จากการขายสินค้าแตะ 536.14 ล้านบาท เติบโต 14.95%

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 49.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 37.86 ล้านบาท

โดยมีปัจจัยการเติบโตมาจากการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่าย และต้นทุนทางการเงิน ประกอบกับยังมีการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) อยู่ที่ 205.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) อยู่ที่ 199.97 ล้านบาท

อีกทั้ง บริษัทยังมีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 536.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 466.42 ล้านบาท เนื่องจากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 487.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มียอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 400.79 ล้านบาท พร้อมกันนี้บริษัทยังได้มีการทำการตลาดขายสินค้าใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความประสงค์ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัทที่ www.technomedical.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 11 พ.ย. 2562-31 ม.ค. 2562

1 view
bottom of page