top of page
327304.jpg

ไอแบงก์ สนับสนุนให้คนมีบ้าน ชาวใต้ล่าง เฮ! รายได้รวม 10,000 บาทต่อเดือน ก็ซื้อบ้านได้


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) สนับสนุนให้คนมีบ้านด้วยสินเชื่อบ้านชายแดนใต้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แค่มีรายได้รวม 10,000 บาทต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อ ซ่อม สร้าง ไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย พิเศษ! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ พร้อมรับสิทธิ์ อัตรากำไรพิเศษเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา

โครงการสินเชื่อบ้านชายแดนใต้เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม ไถ่ถอนที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล โดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย และนับถือศาสนาใดก็ได้ มีรายได้ขั้นต่ำรวม 10,000 บาทต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปี พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท อัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ผ่อนได้นาน 35 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา

ผู้สนใจสามารถขอยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

*หมายเหตุ:

1. "อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม"

2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

2 views
bottom of page