top of page
336940.jpg

ไทยออยล์-GPSC ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย หน่วยผลิตพลังงาน Energy Recovery Unit


เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณชวลิต ทิพพาวนิช (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย หน่วยผลิตพลังงาน Energy Recovery Unit หรือ ERU โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานและกลุ่มปตท.ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร ENCO C โดย GPSC ได้ลงนามซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU จากไทยออยล์ด้วยวงเงิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หน่วย ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำหลัก เพื่อสนับสนุนไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project หรือ CFP ของไทยออยล์ โดยโรงไฟฟ้าใช้กากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการกลั่นจากโครงการ CFP มาผลิตไฟฟ้าและไอน้ำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การที่ GPSC เข้าลงทุนในหน่วย ERU ส่งผลให้งบประมาณที่ไทยออยล์ใช้ลงทุนในโครงการ CFP ลดลงประมาณ 15 % ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และ เพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 views
bottom of page