top of page
312345.jpg

EFORL เร่งเปิดล็อกหลุด "C"

ผู้บริหาร EFORL เร่งปลดล็อกเครื่องหมาย “C” โดยจับมือบริษัทวุฒิศักดิ์ ขยายธุรกิจปั๊มยอดขายธุรกิจเครื่องมือการแพทย์-เสริมความงามครบวงจร

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) ผู้แทนจำหน่ายและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่นิ่งนอนใจหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFORL เพื่อให้บริษัทหลุดพ้นจากสภาพการติดเครื่องหมาย “C” (Caution) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหากเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ คาดว่าภายในปีนี้น่าจะสามารถปลดเครื่องหมาย C ได้

แนวทางในการแก้ไขคือ 1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 2. การเพิ่มรายได้และบริการในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจความงาม จะมีการปรับปรุงและเพิ่มทีมขายให้มีประสิทธิภาพในการขายเพิ่มขึ้น พร้อมมุ่งขยายตลาดในฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งคอสเมติกและคลินิก และ 3. การกลับรายการสำรองทางบัญชี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท ได้ทำการตั้งสำรองในส่วนของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก ไว้จำนวนกว่า 700 ล้านบาท และในอนาคตหากบริษัทย่อยสามารถดำเนินการตามแผนงาน และมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจสูงขึ้น และสามารถกลับรายการสำรองทางบัญชีบางรายการได้ จะส่งผลในเชิงบวกกับบริษัทอีกครั้ง

ในส่วนของ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป และ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขไว้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทีมบุคลากร เครื่องมือ ยา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครบถ้วน พยายามผลักดันการขายสินค้าให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นรายการที่มีกำไรสูง และมีการเปิดสาขาในจุดที่มีศักยภาพเพิ่มเติม โดยภาพรวมคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้จุดคุ้มทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ภายในปีนี้

ปัจจุบันกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Wuttisak Cosmetic คาดว่าจะเห็นในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และกลับไปขยายการลงทุนประเทศในกลุ่ม CLMV อีกด้วย

“เราได้ประชุมหารือถึงการปลดล็อก สิ่งสำคัญคือการเร่งสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น และในปีนี้เราก็ตั้งเป้าหมายเติบโต 15% คิดเป็นประมาณ 2,300 ล้านบาท ในส่วนของ EFORL ไม่มีปัญหาใดๆ ยังคงดำเนินธุรกิจและเติบโตได้ตามปกติ แต่ปัญหาหลักๆ มาจากบริษัทย่อย ดังนั้น วุฒิศักดิ์ จะต้องเร่งเพิ่มยอดขายทั้งในผลิตภัณฑ์ของ Wuttisak และผลิตภัณฑ์ของ Snail8 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยคาดว่าภายในครึ่งปีหลังจะเห็นภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”

36 views
bottom of page