top of page
312345.jpg

"ทริส" จัดเครดิต "ช.การช่าง" ขึ้นอันดับ A สูงสุดครั้งแรกของบริษัท


ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต “ช.การช่าง” เป็น “A” จาก “A-“ แนวโน้ม Stable สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ด้านหนี้สินลดลง

ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) เป็นระดับ “A” จากเดิมที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ”คงที่” โดยอันดับเครดิตที่ปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้จากธุรกิจก่อสร้างและรายได้จากการลงทุนในกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสในการเติบโต แนวโน้มการเติบโตของกำไรของบริษัท และภาระหนี้ของบริษัทที่ลดลงต่อเนื่อง

อันดับเครดิตยังสะท้อนรวมถึงความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยตลอดจนความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งความแข็งแกร่งในการบริหารโครงการและความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แม้ว่าอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจะมีลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลงทุนในบริษัทสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สำคัญ

ปัจจุบันบริษัทลงทุนและคงสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 3 บริษัทดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือสัญญาซื้อขายระยะยาวที่มีความมั่นคง

ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทสามารถได้งานรับเหมาก่อสร้างใหม่มูลค่า 30,000 – 35,000 ล้านบาทต่อปีและจะรับรู้รายได้มากขึ้นจากการลงทุนของบริษัท โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพและบริษัท ซีเค พาวเวอร์ ประมาณ 1,000 – 1,500 ล้านบาท ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากบริษัททีทีดับบลิว ประมาณ 450 – 500 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของภาระหนี้ CK ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ที่ 57.2% ลดลงจากระดับ 65% - 70%ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า หลังจากโอนภาระเงินกู้ยืมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปให้แก่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทยังทรงตัวอยู่ในระดับ 52.9%

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“การได้รับอันดับเครดิตที่ดีขึ้นในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ช.การช่างที่มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการลงทุนในบริษัทสัมปทานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี ยังจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า นักลงทุน พันธมิตร สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ช่วยเสริมศักยภาพทางการเงินให้บริษัทมีความพร้อมร่วมเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ ในอนาคตอันใกล้ด้วย” นางสาวสุภามาสกล่าว

8 views
bottom of page