top of page
312345.jpg

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีแก่ วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ พัฒนาศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อให้บริษัทนำไปใช้จัดซื้อเรือขนส่งน้ำมันจากญี่ปุ่นและต่อเรือขนส่งน้ำมันจากเกาหลี รวม 2 ลำ จำนวนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อรองรับเส้นทางขนส่งของบริษัท และพัฒนาศักยภาพกองเรือไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

4 views
bottom of page