top of page
312345.jpg

ไอแบงก์ร่วมเปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่"


เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ในฐานะเครือข่ายสภาสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า โครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ไอแบงก์จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบัน และมีฐานะการเงินที่มั่นคงร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้ที่แจ้งบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า แจ้งบริจาคได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ที่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพสามารถติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ฟรี! ค่าทำบัตรเอทีเอ็ม และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center โทร 1302

1 view
bottom of page