CIMB Thai แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเสริมทัพธุรกิจ


รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมเสริมทัพการทำธุรกิจ รวมถึงงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ธนาคารกำลังให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (จากซ้ายไปขวา) น.ส.แวววลัย วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควบคุมการเงิน น.ส.อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน น.ส.ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารสนเทศและปฏิบัติการ และน.ส.ปาจรีย์ ทองวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย

24 views

Recent Posts

See All

กรุงศรีสรุปมูลค่าขาย ‘ตราสารเงินกองทุน’ รวม 16,540 ล้านบาท เผยยอดจองล้นหลามสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่า