top of page
327304.jpg

CIMB Thai แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเสริมทัพธุรกิจ


รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมเสริมทัพการทำธุรกิจ รวมถึงงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ธนาคารกำลังให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (จากซ้ายไปขวา) น.ส.แวววลัย วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควบคุมการเงิน น.ส.อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน น.ส.ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารสนเทศและปฏิบัติการ และน.ส.ปาจรีย์ ทองวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย

54 views
bottom of page