สุดยอดผู้บริหาร


ขอแสดงความยินดีกับ "สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" บิ๊กบอส บมจ.ช ทวี (CHO) ในโอกาสได้รับมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วศ.ด) ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...ก็เพราะผลงานด้านวิศวกรรมที่ผ่านมาสร้างคุณประโยชน์มากมายแก่สังคม ขอชื่นชมจากใจจริงเลยค่าา

4 views