top of page
295899.jpg

DRT ปันผล 0.18 บาทต่อหุ้น สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

DRT ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำหุ้นปันผลดีเด่นที่สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักลงทุน พร้อมบริหาร Product Mix-รักษาอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 25-27%

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผล หลังบอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 170.63 ล้านบาท เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกที่ทำรายได้รวม 2,356.84 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 255.57 ล้านบาท ส่วนแผนงานครึ่งปีหลัง มุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าไว้ที่ 80-90% และตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ ‘ตราเพชร’ ภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ ดันยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%ตามแผน

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือDRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 947.96 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลรวม 170.63 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 กันยายน 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เพื่อตอกย้ำว่าหุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ DRT สามารถทำรายได้รวม 2,356.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.28% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,260 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 255.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับปัจจัยการเติบโตมาจากความหลากหลายของสินค้าภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ และการบริหารจัดการด้าน Product Mix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้รักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 25-27% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 80-90% มีผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ และสามารถรับแรงกดดันจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบในบางรายการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

“ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกยังรักษาอัตราการเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ เราจึงจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 66.67% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ เพื่อตอกย้ำจุดเด่นของหุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ” นายสาธิต กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า แผนดำเนินงานครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะตอกย้ำความแข็งแกร่งของตราสินค้า ‘ตราเพชร’ ภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ เพื่อสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งด้านความหลากหลายของสินค้าที่สามารถนำไปก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการด้าน Product Mix เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 25-27% และรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรในการผลิตสินค้าไว้ที่ 80-90% รองรับโอกาสความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ได้ตามแผน

5 views
bottom of page