top of page

ทริสติดเรทติ้ง BANPU “A+”

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท บ้านปู ที่ระดับ “A+” พร้อมจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ที่ระดับ “A+

ทริสรายงานว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและแหล่งถ่านหินที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันไป รวมถึงรายได้เงินปันผลที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากราคาถ่านหินที่มีความผันผวน ตลอดจนอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวซึ่งบางส่วนเกิดจากความพยายามของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะลดมลพิษทางอากาศ และความไม่แน่นอนของนโยบายด้านธุรกิจถ่านหินของรัฐบาลประเทศจีน

“ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ 700 ล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากราคาจำหน่ายถ่านหินที่สูงขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายถ่านหินโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 80.9 ดอลลาร์ต่อตัน ในขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายถ่านหินลดลง 15% เหลือ 7.3 ล้านตันเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งเกิดจากสภาวะฝนและสภาพทางธรณีวิทยา อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเหลือ 21.8% เมื่อเทียบกับระดับ 24.6% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตถ่านหินที่ลดลงและการมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทที่ระดับ 5.9 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมที่ระดับ 10.2% นั้นยังเป็นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 4-5 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมจะอยู่ที่ระดับ 10%-15% ในช่วงปี 2561-2563”

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ว่าบริษัทบ้านปูจะยังคงความเป็นผู้นำในในอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไป โดยเงินปันผลรับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากธุรกิจถ่านหินได้บางส่วน นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าการมีวินัยทางการเงินและการบริหารเงินที่ระมัดระวัง เมื่อบวกกับการมีความยืดหยุ่นทางการเงินแล้วจะช่วยให้บริษัทสามารถผ่านพ้นภาวะตลาดถ่านหินที่มีความผันผวนไปได้

“อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มสูงขึ้นหากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากราคาถ่านหินลดลงและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหมายของทริสเรทติ้งอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนโดยการก่อหนี้จนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงและทำให้กระแสเงินสดส่วนเกินที่รองรับการชำระหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้อันดับเครดิตลดลง”

0 views

Recent Posts

See All

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP หุ้นน้องใหม่ IPO ในฐานะผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป ก่อตั้

“บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ SINO กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 1.40 บาท กำหนดจองซื้อ 13-15 ก.ย. พร้อมเข้าเทรด 20 ก.ย. นี้ ‘บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น’ หรือ SINO กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้

ผลงานเลิศจริงๆ กับ บมจ. พีลาทัส มารีน (PLT) ครึ่งแรกปี 2566 กวาดรายได้เฉียด 400 ล้านบาท ดันกำไรสุทธิ 29.17 ล้านบาท เติบโต 36% จากช่วงเดียวของปีก่อน กำไรสุทธิเพียง 21.52 ล้านบาท หลักจากขนส่งทางเรือในปร

bottom of page