top of page
312345.jpg

ชาวนาตีปีกรับพยุงราคา-พักหนี้...ให้รีบมาขึ้นทะเบียนทำนาปี


สัมภาษณ์พิเศษ: คุณสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

 

ชาวนาพอใจมาตรการพยุงราคาข้าว ส่วนมาตรการพักหนี้ของ ธ.ก.ส.อยากให้พักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก พร้อมแจ้งเกษตรกรรีบมาขึ้นทะเบียนการทำนาปี เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคนละ 12 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท

- คุณสุเทพทำการเกษตรที่จังหวัดไหน

ผมเป็นคนนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมมาประชุมกรรมการสมาคมที่กรุงเทพฯ

- ได้ทราบมาตรการพยุงราคาข้าวของทางการแล้วใช่ไหม

รับทราบแล้ว

- เห็นด้วยไหมว่าเป็น Win-Win เกม เป็นมาตรการที่ดีต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชาวนา โรงสี ผู้ค้าในประเทศ ผู้ส่งออกข้าว

เห็นด้วย เพราะเป็นมาตรการที่เราทำแผนครบวงจรร่วมกัน เป็นการวางแผนล่วงหน้ามาตั้ง 3 ปี ซึ่งเราเห็นว่ามาตรการชะลอการขายข้าว โครงการรับจำนำยุ้งฉาง มาตรการช่วยเหลือชาวนา ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง

- คุณสุเทพเป็นเกษตรกร มองว่าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อชะลอการจำหน่าย จำนำยุ้งฉาง ราคาข้าวเปลือกหอมที่จะขึ้นมาตันละ 11,800 บาท ข้าวเหนียว ตันละ 10,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต่างๆที่ขึ้นมาจาก 7,500 บาท เป็นอย่างไรคิดว่าทำได้ไหม

เป็นตัวเลขที่จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เสนอไปที่กรรมการกบข. ที่จริงเคาะตัวเลขที่ต่ำกว่านี้ แต่ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯและรองประธานกบข. ได้ดูแลห่วงโซ่ทั้งหมดตั้งแต่ชาวนา ที่เสนอตัวเลขไปก็ไม่ได้เท่านี้ ซึ่งท่านได้หารือกับทางชาวนาว่าพอใจที่เท่าไหร่ให้ลงตัวชาวนาจะได้อยู่ได้ ช่วยหามาตรการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าเก็บเกี่ยว ปรับปรุงคุณภาพ 1,500 บาทต่อไร่ รวมเป็น 12 ไร่ต่อ 1 คน ถือว่าเป็นมาตรการที่เพิ่มเติมให้ชาวนาดีขึ้น ต้องขอบคุณคณะกรรมการ กบข.ทุกท่าน ตอนนี้อยู่ที่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศว่า 1.ต้องผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ลดต้นการผลิตได้ด้วยตัวเองตอนนี้พยายามทำนาประณีต ความมั่นคงในอาชีพต่อให้รัฐบาลช่วยอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองให้มั่นคง ก็คงไม่เติบโตอย่างยั่งยืน เกษตรกรต้องคิดเองให้ได้โดยใช้องค์ความรู้ให้ถูกต้อง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมดยุครอคอยให้คนอื่นช่วย

- ปีนี้น้ำท่าเยอะ จะมีผลอย่างไร และมีภัยพิบัติพอสมควร

ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ เพราะที่จริงการตั้งปริมาณการปลูกข้าวที่กระทรวงเกษตรฯตั้งปริมาณการผลิตไว้ 30 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี ก็เผื่อไว้แล้วว่าปริมาณดีมานซัพพลายอยู่ที่ 26-27 ล้านตัน ซึ่งปริมาณการผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือกนั้นเผื่อไว้แล้วเพื่อรับภัยพิบัติหรือภัยแล้ง คงจะไม่มากจนเกินไปโดยเฉพาะตอนนี้ก็ได้ทำต่อเนื่องตามแผนสินค้าครบวงจร วันนี้มีคณะทำงานลงสำรวจพื้นที่จริงว่าข้าวที่ปลูกไปแล้ว 1-2 เดือนเป็นอย่างไร ถึงตอนเก็บเกี่ยวจะได้ปริมาณเต็มที่หรือไม่ ซึ่งได้ลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมแล้วในหลายจังหวัด โดยมีกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออก สมาคมโรงสี สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเป็นตัวแทนที่ได้ลงพื้นที่จริง

- ล่าสุดธ.ก.ส.ได้พักหนี้ ลดดอกให้ลูกหนี้ธ.ก.ส.

พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ได้เคยเสนอตั้งแต่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ว่าเวลาออกมาตรการอะไรเพื่อใคร ต้องให้เจ้าตัวที่ได้รับประโยชน์ได้รับรู้บ้าง ที่เราได้เคยเสนอเมื่อปี 2559 เราเสนอนายกรัฐมนตรีขอพักหนี้และหยุดดอกเบี้ย 3-5 ปี ให้ชาวนาปลอดหนี้และได้ทำนา หลังจากนั้นค่อยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน เริ่มต้นการทำนาโดยไม่มีหนี้เป็นอย่างไร ที่ธ.ก.ส.มาประกาศว่าพักเงินต้นแต่ยังเสียดอกเบี้ยทั้งปีว่าไม่ตรงเป้า แต่ก็ต้องขอบคุณ และฝากถึงนโยบายที่ออกมาว่าในการปฏิบัติของชาวนาจะได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่ อย่างธ.ก.ส.ประกาศ แต่ธ.ก.ส.ในพื้นที่จะรับลูกตามหรือไม่เพราะทวงแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียว ก็อยากให้ฝนตกทั่วฟ้าบ้าง คือประกาศตัวเลขออกมาเป็นแสนล้านบาท ก็อยากฝากถึงชาวนาทั่วประเทศว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำนาปี ปีนี้ทางรัฐบาลวางเป้าไว้ 3.8-4 ล้านครัวเรือน แต่ตอนนี้ลงทะเบียนไว้ 2 ล้านครัวเรือน สิ่งที่จะได้แน่ คือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงไร่ละ 1,500 บาทที่คนละ 12 ไร่ เงินส่วนนี้ที่รัฐบาลจ่ายให้ชาวนา แต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนหรือเข้าระบบก็จะไม่ได้ จึงอยากฝากให้รีบมาขึ้นทะเบียน

-ขึ้นทะเบียนที่ไหน

ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกจังหวัด จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางรองอธิบดีกรมการข้าวบอกว่ามาขึ้นทะเบียนกันน้อยมาก ซึ่งได้มีการติดตามกันอยู่ ก็พยายามเร่งให้เกษตรกรมาลงทะเบียนอยู่

24 views
bottom of page