top of page
327304.jpg

ตลาดใช้ป้ายกำกับหุ้นใหม่ ติด “C” : Caution ซื้อขายด้วยเงินสด

นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้เกณฑ์เครื่องหมาย “C” (Caution) กับบริษัทจดทะเบียน ที่มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้นๆ และกระตุ้น บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขปัญหา

หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์นี้ต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนรับรู้ล่วงหน้า 1 วันทำการ ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th และระบบ SETSMART

สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บริษัทจดทะเบียน จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

9 views
bottom of page