top of page
295899.jpg

ไทยออยล์มอบเงินบริจาคแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่ คุณจิตรา เตมีศรีสุข (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น1 โรงกลั่นไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี

เงินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมแข่งขันกีฬาสีในกลุ่มปตท. 2561 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้เปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาค และกลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมสมทบอีกจนเต็มจำนวนดังกล่าว

4 views
bottom of page