top of page
327304.jpg

“บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ” เน้น 10 บริษัทเด่น IPO ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. นี้


กองทุนบัวหลวงเปิดขาย “กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ” ครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. นี้ โดยจะมีนโยบายลงทุนในหุ้นเพียง 10 บริษัท ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ B-TOPTENRMF จะมีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลทุกประการ และกองทุนใหม่นี้ ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการวางแผนทางภาษี และวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ

“ในบรรดากองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ต้องยอมรับว่า บัวหลวงทศพล มีความเสี่ยงสูงสุด แต่ขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่สูงมากเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก บัวหลวงทศพล จะลงทุนในหุ้นเพียง 10 บริษัทเท่านั้น ต่างจากกองทุนหุ้นทั่วไปที่กระจายความเสี่ยงมากกว่า ด้วยการลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25-40 บริษัท อย่างไรก็ดี พอร์ตของบัวหลวงทศพลจะคัดเลือกหุ้น 10 บริษัทอย่างพิถีพิถัน และรอบคอบที่สุด โดยจะสะท้อนความมั่นใจสูงสุด (Highest Conviction) ของทีมงานผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของบัวหลวงว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุด” นายพีรพงศ์ กล่าว

บัวหลวงทศพลจะลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง หรือบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพจะเป็นบริษัทที่จะมีมาร์เก็ตแคปใหญ่ในวันข้างหน้า โดยหลักการลงทุนของกองทุนบัวหลวง คือ ต้องเน้นเลือกหุ้นที่ดี (Good Stock) และการซื้อขายหุ้นให้ถูกจังหวะ (Good Trade) เพื่อที่จะได้คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเหนือกว่า (Consistent & Superior Performance)

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 หุ้นที่บัวหลวงทศพลถือในพอร์ต ได้แก่ ทีโอเอ เพนท์ (TOA) กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซีพี ออลล์ (CPALL) โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตระดับสูงในอนาคต

บัวหลวงทศพลสามารถแสวงหาผลตอบแทนได้ดีมาก ชนะเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของตลาดหุ้นไทย ไม่ว่าจะวัดระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี

จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 พบว่า บัวหลวงทศพลให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีที่ระดับเฉลี่ย 15.05% ย้อนหลัง 5 ปีที่ระดับเฉลี่ย 6.94% ย้อนหลัง 10 ปีที่ระดับเฉลี่ย 14.28%

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย (SET TRI)* จะพบว่า บัวหลวงทศพลมีผลตอบแทนสูงกว่า เพราะเกณฑ์มาตรฐานของ SET TRI* ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ระดับ 7.07% ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 3.43% และย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 8.50% (*ก่อนหน้าปี 2560 ใช้ SET Index)

บัวหลวงทศพลเป็นหนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของกองทุนบัวหลวง โดยได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Money & Banking Awards จัดโดย วารสาร การเงินธนาคาร Lipper Fund Awards, Institutional Investors, Morningstar Thailand Fund Awards รวมทั้งได้รับการกล่าวขานจาก Bloomberg

“จากความสำเร็จของบัวหลวงทศพลนี้ กองทุนบัวหลวงกำหนดเปิดตัวกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) โดยจะมีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2561 โดยที่นโยบายการลงทุนของบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ จะเหมือนกับบัวหลวงทศพลทุกประการ แต่ผู้ลงทุนในบัวหลวงทศพล RMF นี้ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือสามารถใช้เพื่อวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมตัวรับวัยเกษียณได้อีกด้วย” นายพีรพงศ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-TOPTENRMF ได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

71 views
bottom of page