top of page
312345.jpg

ไตรมาสแรกสินเชื่อรายใหญ่คึกคัก กสิกรไทยโต 12% จากแรงหนุนส่งออก


ไตรมาสแรก 61 กลุ่มลูกค้าบรรษัทโตตามทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การส่งออกพุ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ส่งผลสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่กสิกรไทยโตถึง 12% มียอดรวม 581,580 ล้านบาท จากความต้องการสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมเน้นส่งออก การเกษตร ก่อสร้าง และปริมาณการใช้จ่ายผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพิ่มขึ้น 20% จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนและการขยายตัวของสังคมไร้เงินสดในไทย

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีขึ้น และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2561 ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่มีการเติบโตสูงกว่าคาด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการสินเชื่อ และเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดย สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทมีรายได้ 6,371 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ปี 2560 และรายได้ค่าธรรมเนียม 3,117 ล้านบาท เติบโต 3% มียอดสินเชื่อรวม 581,580 ล้านบาท เติบโต 12% โดยยอดสินเชื่อเติบโตได้เกินเป้าหมายมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังส่งแรงหนุนให้ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของธนาคารคึกคักตามไปด้วย

ส่วนอุตสาหกรรมอื่นที่เติบโตโดดเด่นในไตรมาสแรกนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารยังคงมีความต้องการระดมเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้ภาคเอกชน (Bond)โดยในไตรมาส 1 ธนาคารกสิกรไทยขึ้นเป็นผู้นำตลาดมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมกว่า 45,662 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 24%

นายพัชร กล่าวเสริมว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนในการจัดการเงินสดเหมือนธนาคาร หากลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้น ธนาคารจึงพัฒนาโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้เพิ่มความสามารถ (Features) เครื่องอีดีซีให้รับชำระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ทั้งยังสามารถรองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Alipay และ WeChat Pay ของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยธนาคารได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีที่มีฟีเจอร์ดังกล่าวให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มุ่งเน้นเจาะกลุ่มสถานประกอบการที่เป็นผู้นำตลาดซึ่งรองรับการชำระเงินในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง โรงรับจำนำ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สายการบิน ท่าเรือ มหาวิทยาลัย บริษัทประกัน ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านเครื่องอีดีซีของธนาคารในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึง 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับลูกค้า อาทิเช่น รับเงินคืนเมื่อจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย ผ่านคิวอาร์โค้ดบนแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ได้สิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 8 เมื่อจ่ายค่าสินค้าร้านBaNANA, Studio7, BKK ผ่านแอป K PLUS และธนาคารยังได้นำฐานข้อมูลไลฟ์สไตล์ลูกค้า K PLUS มาช่วยในการออกแบบแคมเปญให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าชมงานMotor Show ล่วงหน้าผ่านแอป K PLUS

จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ยังเติบโตได้ดี และการขยายตัวของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ สินเชื่อรวมเติบโตที่ 6-8% และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตที่ 2-5%

 

Active Growth of 12% in KBank Large Corporate Loans in 1Q18, Boosted by Exports. Cashless Payment via EDC Surging 20%

Amid high growth in the corporate customer segment in line with economic improvements and outstanding export performance, KASIKORNBANK (KBank)’s large corporate loans in 1Q18 recorded 12-percent rise to a total of 581.580 billion Baht, with main drivers being borrowing requirements in the sectors of export-oriented industry, agriculture and construction. As concerns payments via EDC, the volume also rose 20 percent, due mainly to Chinese tourists’ spending and expansion of Thailand’s cashless society.

Mr. Patchara Samalapa, KBank President, unveiled that the operations of KBank’s Corporate Business Division (CBS) in 1Q18 expanded at a higher rate than previously estimated, given the increase in large corporate customers’ requirements for loans and capital funds to finance their business activities. Total income of CBS amounted to 6.371 billion Baht, rising 5 percent over-year, and fee income stood at 3.117 billion Baht, up 3 percent YoY. Meanwhile, total loans surged 12 percent YoY to 581.580 billion Baht, mostly driven by farm and agricultural processing industries that benefited from the healthier global economy.

Consequently, KBank’s global trade transactions also registered outstanding performance.

Other industries that exhibited outstanding growth in 1Q18 included construction and construction materials, following many government projects that have been on progress. Amid this situation, KBank has been able to control NPLs in the large corporate segment within the target.

KBank’s large corporate customers have also raised funds in the form of private bond issuance. In 1Q18, KBank was on top of the market with the total value of issued private bond at 45.662 billion Baht, or equal to 24 percent of market share.

Mr. Patchara added that large corporations have the same cash management costs as banks and if such costs are reduced, their business efficiency can be enhanced substantially. As a result, KBank has decided to develop solutions related to the cashless society to meet the needs of this customer segment. Over the years, KBank has steadily introduced new features to our EDC devices via QR Code that are capable of accommodating Alipay and WeChat Pay apps used by Chinese tourists.

Such EDC devices have been installed at premises of our merchants in various industries of both the public and private sectors. The focus has been on the establishments that are market leaders to facilitate their huge payment transactions, namely, hospitals, beauty salons, hotels, restaurants, convenience stores, shopping malls, goldsmiths, pawnshops, car dealers, airlines, river piers, universities and insurance companies. Given this, spending via KBank EDC devices surged 20 percent YoY during 1Q18.

In addition, KBank has offered sales promotions to encourage our customers to spend via QR code such as giving them cashback on AirAsia flight booking with QR code payment on K PLUS app and an opportunity to win iPhone 8 when making payments to BaNANA, Studio7 and BKK via K PLUS app. Moreover, KBank has used K PLUS customer-lifestyle database to design campaigns for big events such as the sales of advance tickets for Motor Show via K PLUS app.

Thanks to the satisfactory growth of business in 1Q18 and steady expansion of cashless society in Thailand, KBank is confident that we will be able to continue supporting our customers according to our targets with an overall loan growth of 6-8 percent and a rise of fee income by 2-5 percent.

2 views
bottom of page