Search

กำลังซื้อวัสดุก่อสร้างฟื้นตัว ตราเพชรโตตามเป้า


ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประเมินผลงานไตรมาส 1/2561 เติบโตตามเป้า ทั้งในแง่ของรายได้และความสามารถในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น รับสัญญาณกำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวดีขึ้น ดันยอดขายผ่านช่องทางขายในกลุ่มลูกค้าห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อยเติบโต

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2561 จะสามารถทำได้ตามแผนงานที่มีเป้าหมายผลักดันรายได้เติบโตประมาณ 5% โดยบริษัทสามารถรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าเฉลี่ยที่ระดับ 80% การบริหารจัดการด้าน Product Mix ในกลุ่มสินค้าต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 25-27% โดยบรรยากาศการซื้อสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นจึงทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ยอดขายสินค้าในช่องทางการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อยปรับตัวดีขึ้น

กลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น มีอัตราการเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน จากปัจจัยที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายต่างลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในด้านกำลังการผลิตและความหลากหลายของสินค้าที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ทั้งหลัง รวมถึงการมีทีมช่างมืออาชีพให้บริการติดตั้งระบบหลังคา จึงช่วยตอบสนองงานโครงการให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปกติในไตรมาสแรกของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูกาลขาย ซึ่งประเมินว่าจะสามารถทำยอดขายในไตรมาสดังกล่าวได้คิดเป็นสัดส่วน 25-30% ของเป้าหมายทั้งปี


For advertising please call: 02-2534691