ครม.ไฟเขียวบ้านพักข้าราชการ ผุด 10 โครงการ 192 หน่วย

ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ จึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาได้มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่จัดสร้างโครงการ โดยให้การเคหะแห่งชาติเสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท

นายธัชพล กล่าวอีกว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะทำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 192 ครัวเรือน ประมาณ 800 คน มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ใกล้สถานที่ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและครอบครัว ก่อให้เกิดสวัสดิการและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศที่มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

5 views

Recent Posts

See All

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL กล่าวว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ALL จัดงาน Open House โครงการ เดอะ วิชั่น ลาดพร้าว – นวมินทร์ เ

‘มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน ลดค่าจดจำนองการกู้เป็นมาตรการที่ดี เพียงแต่ว่าไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่ ในสถานการณ์ที่บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ ขายไม่ออก เหลือเยอะ คืออาจไม่ได้ผลเท่าไหร่ เพราะจริงๆ แล้วการตัดสิ

สัมมา คีตสิน นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ ‘สัมมนา คีตสิน’ ฝ่าวิกฤตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคดิจิทัล ไม่เลวร้ายเท่าวิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 ยุคฟองสบู่แตกเมื่อ 20 ปีก่อน วันนี้อส