top of page
295899.jpg

ครม.ไฟเขียวบ้านพักข้าราชการ ผุด 10 โครงการ 192 หน่วย

ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ จึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาได้มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่จัดสร้างโครงการ โดยให้การเคหะแห่งชาติเสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท

นายธัชพล กล่าวอีกว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะทำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 192 ครัวเรือน ประมาณ 800 คน มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ใกล้สถานที่ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและครอบครัว ก่อให้เกิดสวัสดิการและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศที่มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

5 views

Recent Posts

See All

ALL ปลื้มยอดทะลัก ลูกค้าแห่จองทาวน์โฮม เฟสใหม่ ขึ้นแท่นโครงการฮิตย่านลาดพร้าว – นวมินทร์

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL กล่าวว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ALL จัดงาน Open House โครงการ เดอะ วิชั่น ลาดพร้าว – นวมินทร์ เ

สถานการณ์อสังหาฯไทยแค่ทรุด! ยังไม่ถึงกับแย่

‘มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน ลดค่าจดจำนองการกู้เป็นมาตรการที่ดี เพียงแต่ว่าไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่ ในสถานการณ์ที่บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ ขายไม่ออก เหลือเยอะ คืออาจไม่ได้ผลเท่าไหร่ เพราะจริงๆ แล้วการตัดสิ

แห่กันจัดแคมเปญทิ้งทวน นาทีทอง 2 เดือนสุดท้าย...ตลาดบ้าน/คอนโดฟื้น

สัมมา คีตสิน นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ ‘สัมมนา คีตสิน’ ฝ่าวิกฤตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคดิจิทัล ไม่เลวร้ายเท่าวิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 ยุคฟองสบู่แตกเมื่อ 20 ปีก่อน วันนี้อส

bottom of page