top of page

กอช. เชิญชวนคนไทยที่อยู่นอกระบบประกันสังคมและกบข. เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ ผ่าน กอช.


กอช. เชิญชวนคนไทย ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมและกองทุนบำเหน็จบำนาญ(กบข.) เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ ผ่าน กอช. เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดี รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระบุ ออมก่อนได้เงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิตก้อนโตกว่า

ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาง กอช.เตรียมแผนอะไรรองรับไว้บ้าง

กอช.เป็นกองทุนที่รัฐบาลได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2554 แต่ก็เพิ่งจะเปิดปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในช่วงปี 2558

กอช.เป็นเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคประชาชน เหมือน กบข.ภาคข้าราชการ คือมีความคล้ายกัน แต่ความต่างคือ กอช. นี้ ผู้ออมหรือผู้ลงทุนในกองทุนเป็นคนที่ไม่มีสวัสดิการของรัฐเลย เช่น พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบที่ได้รับการดูแลอย่างคนที่ทำงานแล้วส่งเงินสะสมเข้าสำนักงานประกันสังคม หรือพวกข้าราชการที่ส่งเงินเข้า กบข.

สำหรับคนที่จะมีสิทธิ์จะฝากเงินลงทุนกับ กอช.ได้ จะต้องมาตรวจสิทธิ์ก่อน คือเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี

พูดเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ต้องบอกว่า การออมเป็นสิ่งสำคัญ และอย่ามองข้าม ... บางคนมองว่าทำไมต้องออม ก็ต้องบอกว่าเราควรมีการวางแผนทางการเงินก่อนจะถึงเวลาเกษียณ ถ้าไปออมหลังหรือใกล้เกษียณก็จะกังวลมาก เพราะคนไทยอายุยืนขึ้น โดยรุ่นถัดไปเฉลี่ยน่าจะถึง 80 ปี ดังนั้นนับจากวันที่เกษียณอายุการทำงานตอน 60 ปีแล้วอยู่ไปจนถึง 80 ปี ถามว่า ช่วง 20 ปีหลังงานนี้จะอยู่อย่างไร

ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบกองทุน กอช.นี้ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยรู้จักการออมโดยผ่าน กอช. เราให้สมาชิกมาออมได้โดยมีเงินสมทบจากภาครัฐส่วนหนึ่ง คือ แบ่งเป็นช่วงอายุ คือ อายุ 15–30 ปี ทางรัฐบาลสมทบให้ 50% หรือไม่เกิน 600 บาท อายุ 30-50 ปี รัฐบาลสมทบ 80% หรือไม่เกิน 960 บาท และอายุ 50-60 ปี รัฐบาลสมทบ 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาท

คือมีเงื่อนไขว่าประชาชนที่จะออมกับ กอช.ต้องใส่เงินเข้ามาก่อนตามช่วงอายุ และรัฐบาลจะเติมเงินให้ ทุกๆ ครั้งที่ประชาชนใส่เงินลงไป ทุกครั้งรัฐบาลก็จะเติมเงินให้ แล้ว กอช.ก็จะเอาเงินนี้ไปบริหารจัดการ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเฉลี่ยผลตอบแทนที่เราต้องการคือ 3-4% ต่อปี

ที่ผ่านมาของปีที่แล้ว เราได้ 4% ซึ่งข้อดีตรงนี้ คือเงินที่อยู่กับ กอช. ระหว่างทางอาจจะมีการปันผลตามมูลค่าตลาด แต่สุดท้ายเมื่อคุณอายุ 60 ปี ทุกคนต้องได้อย่างต่ำ คุ้มครองเงินต้นเท่ากับเงินฝากประจำ 1 ปี ก็คือกว่า 1% ตรงนี้ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ผลตอบแทนมากกว่านั้น ก็จะให้เพิ่ม

อย่างไรก็ตาม เงินที่เป็นรายได้ให้กับสมาชิกที่ออมกับ กอช.นั้น สมาชิกจะได้รับเป็นรายเดือนเท่านั้น คือไม่ให้ถือเงินก้อน เพราะสวัสดิการของรัฐส่วนใหญ่เป็นบำเหน็จรับเป็นก้อน แต่ปรากฏว่าปีสองปีบางทีก็จบแล้วใช้ไม่ถึงอายุ 80 ปี ดังนั้นกองทุนนี้จึงออกแบบมาให้จ่ายสมาชิกเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยที่เฉลี่ยออกมาขั้นต่ำได้ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อเดือน ส่วนขั้นสูงคือออมกับเราตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึง 60 ปี จะมีรายได้ที่ให้อยู่ที่ 7,700 บาทต่อเดือน และข้อดีอีกต่อ คือเมื่อมีอายุเกิน 80 ปีขึ้นไป ถ้าจะจ่ายเงินต่อ ยังได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลต่อไป

ตั้งแต่ปี 2558 มาถึงวันนี้ ไม่ทราบว่ากระแสการตอบรับ กอช. เป็นอย่างไร

ยังนับว่าน้อยอยู่ค่ะ คนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่อง กอช. ในมุมกว้าง หรือคนที่รู้ข้อมูลพวกนี้ เข้าใจว่า กอช.คืออะไร ก็เป็นคนรุ่นเก่าที่มีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไปแล้ว ซึ่งระยะเวลาการลงทุนจะสั้นไปแล้ว คือถ้าต้องการเงินต่อเดือนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาหลังเกษียณ จะต้องออมอย่างน้อย 12,000 บาททุกปี คือ 10 ปีติดต่อกันถึงจะได้ขั้นต่ำ 600 บาท ที่จะใช้เป็นรายเดือน แต่ถ้าออมตั้งแต่เด็ก เงินออมที่จะได้ก็จะมีจำนวนมากขึ้น กองทุนเห็นความจำเป็นนี้ ปีนี้จึงมีนโยบายจะมุ่งไปที่เด็ก เพราะเด็กจะมีเวลาในการออมยาว ซึ่งกองทุนนี้เปิดให้ออมขั้นต่ำเพียงเดือนละ 50 บาท และมากสุดที่ 1,200 บาท

จึงอยากเชิญชวนให้มาออมกัน จะใส่เงินเข้ากองทุนครั้งเดียว หรือใส่เป็นรายเดือน กอช.ก็พร้อมเปิดบริการให้ โดยเราพยายามเปิดช่องทางที่สะดวกที่สุดให้กับผู้ฝากลงทุนกับ กอช. สามารถทำธุรกรรมทางธนาคารที่เป็นตัวแทนเราได้ ไม่ว่าจะเป็น กรุงไทย ออมสิน ธอส. ธ.ก.ส. ซึ่งถือเป็นการเก็บเงินระยะยาว

พอเราอายุถึง 60 ปี ก็จะได้เงิน

ใช่

ส่วนคนที่ได้รับเงินสวัสดิการจากผู้สูงอายุหรือคนชรา ก็จะได้ทั้งสองทาง

จะเป็นคนละส่วนกัน ตรงนี้จะเป็นส่วนเพิ่มที่เราออมเอง ก็จะได้รับเงิน 2 ส่วน ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มออมที่เป็นนักเรียน ก็จะมีความได้เปรียบกว่าคนออมที่มีอายุสูงแล้ว และยังเป็นการสร้างวินัยในการออมตั้งแต่เด็กๆ

อย่างไรก็ตาม หากฝากเงินกับ กอช. ตั้งแต่เด็ก จนเมื่อเรียนจบมีงานทำ หากสอบเข้ารับราชการได้ หรือทำงานบริษัทเอกชน เขาก็จะได้ทำประกันสังคม หรือเงินสำรองเลี้ยงชีพ หรือกบข.ก็ตาม ...ระหว่างนี้ทางรัฐบาลจะไม่ให้เงินสมทบที่เคยจ่ายตอนสมทบส่งเงินเข้า กอช.แล้ว เพราะถือว่าเด็กคนนี้เข้าระบบแล้ว แต่ก็อยากแนะนำว่า ไม่อยากให้ทิ้ง หากสามารถออมต่อได้ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้สมทบจากรัฐบาลในส่วนนี้

ส่วนนี้ก็จะนำมาลดภาษีได้ด้วย เขาก็จะมีเงิน 2 ส่วน โดยเงินตอบแทนจาก กอช.ก็จะเดินต่อไป

ย้ำว่าการออมก็ควรเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ดีกว่ามาเริ่มตอนใกล้เกษียณอายุ 60

อายุ 30 ปีก็ยังไม่สายค่ะ จะได้มีเงินตอนบั้นปลาย ซึ่งพออายุ 60 ปีก็จะไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีแรง ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันจากมือถือได้โดยพิมพ์คำว่า กอช. ซึ่งต้องไปตรวจสิทธิ์ก่อน หรือในเว็บไซต์ของ กอช. www.nsf.or.th หรือไปสมัครที่ธนาคารของรัฐที่เป็นตัวแทน

อยากจะขอเชิญชวนค่ะ จะเริ่มที่ 50 บาท 100 บาทก็ได้ ดีกว่าไม่เริ่ม ไม่ออมเลย

 

Credit ภาพ: http://www.nsf.or.th

20 views
bottom of page