top of page
312345.jpg

สงกรานต์อุ่นใจ ทำประกันภัยกลุ่ม...เบี้ยประกัน 10 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท


สงกรานต์อุ่นใจ ทำประกันภัยกลุ่ม เบี้ยประกันแค่ 10 บาท/คน คุ้มครองสูง 5 หมื่นถึง 1 แสนบาท ปตท. - AIS ร่วมหนุนจัดโปรแกรมแถมประกันสงกรานต์อุ่นใจฟรี! ให้ลูกค้า

นางคนึงนิจ สุจิตรจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวในรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” ที่จัดขึ้นโดยกองบรรณาธิการ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ว่า สำนักงานคปภ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในทุกๆ เทศกาล ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องที่ประชาชนเดินทางกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางหรือการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางเรือ หรือทางอากาศ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลต่างๆ ทางสำนักงานคปภ.จึงหารือกับบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษในการออกแบบประกันภัยในการคุ้มครองประชาชน โดยบริษัทประกันภัยได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่เรียกว่าประกันภัยรายย่อย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางทุกระดับรายได้

“โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถทำประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ตามคอนเซ็ปต์เบี้ยประกันภัยไม่แพง โดยแบบประกันภัยต้องสามารถอ่านเข้าใจง่าย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีประกันภัยที่เรียกกันง่ายๆ ว่าประกันภัย 100, 200 หรือ 222 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคือค่าเบี้ยประกันภัยที่ราคาไม่แพง คุ้มครองระยะเวลาถึง 1 ปี มีการขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนจึงได้กระจายในช่องทางอย่างเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ หรือธนาคาร แต่จากการเก็บสถิติข้อมูลที่ผ่านมาการทำประกันภัยของรายบุคคลเดี่ยวปริมาณการทำประกันภัยยังจำนวนน้อย”

จากแนวคิดของสำนักงานคปภ.ที่มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และผลักดันธุรกิจประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นโจทย์สำคัญของคปภ.ว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ประกันภัยเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง แพร่หลายและมีประสิทธิภาพ

“แนวทางที่จะขยายตัวได้อีกทางคือการร่วมมือกันกับผู้ประกอบการที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก อย่างในตอนนี้มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมกับโครงการของสำนักงานคปภ.ประกันภัย 10 บาท เช่น ปตท. AIS เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โบรกเกอร์ หรือ TQM ที่มาเข้าร่วมทำแบบประกันภัย 10 บาทไปสู่ประชาชนร่วมกับสำนักงานคปภ. ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่ประชาชนรู้จักเข้าใช้บริการแบบตรง”

สำหรับแบบประกันภัย 10 บาทนั้น นางคนึงนิจกล่าวว่า มีต้นแบบมาจากแบบประกันภัย 100 บาทคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อเข้ากับการเดินทาระยะสั้นในช่วงเดือนเมษายนที่มักจะมีความสูญเสียหรือเสียชีวิตกันมาก

“เป็นประกันภัยช่วงเดือนเมษายนที่จะคุ้มครอง 1 เดือน มีชื่อเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจประกันภัย 10 บาท คุ้มครองตั้งแต่การเสียชีวิต เสียอวัยวะ เช่น มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร โดยจะได้รับวงเงินคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท ส่วนกรณีการฆาตกรรม โดนทำร้ายร่างกาย และอุบัติจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ความคุ้มครองจะลดลงเหลือ 50,000 บาท นอกจากนี้ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยก็จะได้รับผลประโยชน์เรื่องการจัดการงานศพ 5,000 บาท แต่การเจ็บป่วยต้องผ่านพ้นระยะเวลาเอาประกันภัยแล้ว 15 วันถึงจะได้รับเงิน 5,000 บาท ขอย้ำว่าต้องเป็นการทำประกันภัยแบบกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการอย่างปตท. ซึ่งจะซื้อให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ทำกิจกรรมตามเงื่อนไขว่าทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์นี้ โดยผู้ที่เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย อายุของผู้เอาประกันภัยอยู่ระหว่าง 20-70 ปีบริบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการอื่นๆเช่น โรงงาน ร้านค้า ซื้อประกันภัยเป็นของขวัญให้แก่พนักงานลูกจ้าง”

99 views
bottom of page