top of page
343320.jpg

ไทยออยล์คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์องค์กร (กลาง) รับมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2018 ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) โดยโครงการ TOP Data Communication Center หรือ TOP DCC ของไทยออยล์ซึ่งใช้เทคโนโลยีช่วยจัดทำระบบการรับส่งข้อมูลการขายอัตโนมัติระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีนั้น ได้รับรางวัลดีเด่นในประเภท โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวจัดให้มีขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย

21 views
bottom of page