กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเน


ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยนางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ภายใต้โครงการทุนเกียรตินาคินภัทรเพื่อนำธรรมสู่สังคม จำนวน 5 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนั้น มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และหารือถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการในอนาคต ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน เป็นองค์กรภาคีที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามปณิธานของท่านพุทธทาส ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสศึกษาและเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง

10 views0 comments

Recent Posts

See All

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้ ลุยปรับโครงสร้าง ANI รองรับธุรกิจตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาค นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพ

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้ เตรียมนำเงินไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ หนุนอนาคตโตยั่งยืน บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เสนอขายหุ้นกู้วงเง

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจ ผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพความเป็น Tea and Coffee Creat