top of page
295899.jpg

TOA จ่ายปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 2 พ.ค.นี้


ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นแฟนคลับต้องผิดหวัง หลัง ‘นายพงษ์เชิด จามีกรกุล’ ผู้บริหาร TOA แจ้งผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศข่าวดีจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังปี 60 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 284.06 ล้านบาทเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่มั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ งานนี้ใครที่ยังไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทสีมหาชนเพื่อรับปันผล ยังพอมีเวลาก่อนจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พ.ค.นี้

11 views
bottom of page