33100(1).jpg

BAM เปิดแผนกลยุทธ์ปี 61...ขับเคลื่อนองค์กรโตยั่งยืน


BAM เปิดแผนกลยุทธ์ปี 2561 ขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน เผยผลงานปี 2560 มีผลเรียกเก็บเงินสดรวม 15,269 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท เผยปี 2560 รับซื้อรับโอน NPL และ NPA จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการถึง 10,963 ล้านบาท

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานปี 2561 นั้น BAM จะขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ด้วยการวางรากฐานสู่การเป็น Digital Enterprise ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยการตลาด Digital เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจุบัน BAM มีสินทรัพย์รวมจำนวน 99,933 ล้านบาท มีรายได้ทั้งหมด 7,653 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.67 บาท ในส่วนของแนวโน้ม NPL ในระบบสถาบันการเงินปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% ซึ่งทรงตัวในระดับเดียวกันกับปี 2560 เนื่องจากแนวโน้มของเศรษฐกิจมีทิศทางที่เติบโตได้ดีขึ้น

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวถึง ผลการดำเนินงานในปี 2560 ว่า BAM มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีรายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,269 ล้านบาท คิดเป็น 99.95% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 15,277 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินงานของ BAM ในปี 2560 มีการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ โดยรับซื้อรับโอน NPL และ NPA จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการจำนวน 10,963 ล้านบาท ในส่วนเป้าหมายแผนกลยุทธ์ปี 2561 คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการเป้าหมายการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการ NPL และ NPA รวมทั้งสิ้น 16,436 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จาก NPL จำนวน 10,220 ล้านบาท และรายได้จาก NPA จำนวน 6,216 ล้านบาท รวมทั้งประมาณการกำไรสุทธิจำนวน 4,193 ล้านบาท ขณะที่วางเป้าหมายเพิ่มขนาดสินทรัพย์ โดยประมูลซื้อจากสถาบันการเงินคิดเป็นเงินลงทุนจากการซื้อสินทรัพย์จำนวน 8,315 ล้านบาท

ในปี 2561 นี้ BAM มีกลยุทธ์บริหารจัดการ NPA ให้มีสภาพพร้อมขาย โดยจะเน้นการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์ให้มีสภาพดี และสวยงาม เพื่อนำออกจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง รวมทั้งมีโครงการที่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ง่ายขึ้น ด้านการจำหน่ายทรัพย์ ได้กำหนดกลยุทธ์ทางการจำหน่ายและส่งเสริมการขาย โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น Market Place รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชั่น/แคมเปญ/กลยุทธ์ ให้เหมาะกับกลุ่มทรัพย์แต่ละประเภท และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งบ้าน ที่ดิน คอนโด ตลอดจนทรัพย์ลงทุน

14 views