1657524024341.jpg

วิริยะจิตอาสา ร่วมส่งเสริมเยาวชน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


นายเชวง รักษายศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 ​และนายเกยูร เมฆประสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก​)​ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง "ศ.ส.ศ.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งบริษัทฯจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษา การปรับปรุง​ห้องสมุด​สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด และแปลงปลูกผักสวนครัวซึ่งทำจากล้อยางรถยนต์รีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนสามารถนำผลผลิตมาบริโภค และจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนให้กับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารและขนมเพื่อมอบความสุขให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องอีกด้วย

3 views

Recent Posts

See All

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน