top of page
327304.jpg

ทีวีไดเร็คพลิกมีกำไรในไตรมาส 4/60 ตั้งเป้าปี 61 ยอดขายเติบโต 17%


บมจ.ทีวี ไดเร็ค หรือ TVD มั่นใจผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 60 ทั้งกำลังซื้อที่หายไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยกลยุทธ์ปรับปรุงหนังโฆษณา รายการแนะนำสินค้า และการวางสื่อทีวีดิจิทัลแบบ 360 องศาด้วยทุกช่องทางการขาย โชว์ยอดขายเดือน ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ไตรมาสที่ 4/60 กลายเป็นไตรมาสที่มียอดขายสูงสุดของปีและกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง ด้านบอร์ดบริษัทฯ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกวอแรนท์ 4 หุ้นเดิมต่อ 1วอแรนท์ และล้างผลขาดทุนสะสม

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 4/60 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) Single Company มีกำไรสุทธิ 7.73 ล้านบาท และงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 2.43 ล้านบาท สามารถฟื้นตัวดีขึ้นจากช่วง 9 เดือนแรกของปี2560 ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน หลังได้ปรับกลยุทธ์ใช้สื่อโฆษณาและรูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นยอดขายและตอบโจทย์การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ‘ทีวี ไดเร็ค’ ที่ทันสมัย กระชับ ฉับไวมากขึ้น จึงสามารถปูพรมใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ ในช่วงเวลาที่หลากหลาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากทุกช่องทาง เช่น โฮมช็อปปิ้ง, ออนไลน์, ร้านค้าปลีก TV Direct Showcase รวมถึง Call Center อย่างมีนัยยสำคัญ

อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้าถึงบ้านโดยบริษัทในเครือคือ บริษัท Last Mile Direct จำกัด ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง ถึง 40% และที่เหลือจัดส่งได้ภายใน 2-4 วัน ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและลดอัตราการจัดส่งไม่สำเร็จได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ต้นทุนสินค้าปรับลดลงได้ด้วยการขายสินค้าเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม ทั้งจากช่อง Home Shopping และ Call Center ถึงแม้ว่ายอดขายของสินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันยอดขายของสินค้า High Margin อย่าง Beauty Category ก็เติบโตเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือ TVD-W2) จำนวน 162,573,338 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 325,146,675 บาท (หุ้นสามัญ 650,293,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 406,433,344 บาท (หุ้นสามัญ 812,866,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 162,573,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 81,286,669 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TVD-W2 พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 162,573,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,802,569 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 29,999,639 บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมจำนวน 33,802,208 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 17% โดยมีองค์ประกอบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะรุกปูพรมใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพของทุกช่องทางเพื่อรองรับผลของการโฆษณาไม่ว่าจะเป็น การขยายช่องทางค้าปลีก การเพิ่มเจ้าหน้าที่ Call Center ที่สำคัญช่องทาง Online ก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นนับตั้งแต่ใช้สื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ Brand TVD ก็สร้างการรับรู้และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ Traffic ที่เข้ามาในช่องทาง Online เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 100% และการ Download mobile app ก็เพิ่มขึ้นถึง 70% เช่นกัน

ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มฟื้นตัว หลังภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจะผลักดันการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจจัดส่งสินค้า, ธุรกิจนายหน้าประกันภัย, ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

“เราเชื่อว่าปี 2561 จะเป็นปีที่ดีของทีวี ไดเร็ค เนื่องจากเราออกสตาร์ทได้ดีขณะที่ภาพรวม การขายสินค้าของ ทีวี ไดเร็ค ในเดือนมกราคม 2561 เกินเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ที่กล่าวมา จึงมั่นใจว่าการใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จะทำให้ TVD บรรลุเป้าหมายการเติบโตและทำผลประกอบการ ทำกำไรได้ในปีนี้” นายทรงพล กล่าว

15 views
bottom of page