ทีวีไดเร็คพลิกมีกำไรในไตรมาส 4/60 ตั้งเป้าปี 61 ยอดขายเติบโต 17%


บมจ.ทีวี ไดเร็ค หรือ TVD มั่นใจผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 60 ทั้งกำลังซื้อที่หายไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยกลยุทธ์ปรับปรุงหนังโฆษณา รายการแนะนำสินค้า และการวางสื่อทีวีดิจิทัลแบบ 360 องศาด้วยทุกช่องทางการขาย โชว์ยอดขายเดือน ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ไตรมาสที่ 4/60 กลายเป็นไตรมาสที่มียอดขายสูงสุดของปีและกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง ด้านบอร์ดบริษัทฯ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกวอแรนท์ 4 หุ้นเดิมต่อ 1วอแรนท์ และล้างผลขาดทุนสะสม

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 4/60 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) Single Company มีกำไรสุทธิ 7.73 ล้านบาท และงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 2.43 ล้านบาท สามารถฟื้นตัวดีขึ้นจากช่วง 9 เดือนแรกของปี2560 ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน หลังได้ปรับกลยุทธ์ใช้สื่อโฆษณาและรูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นยอดขายและตอบโจทย์การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ‘ทีวี ไดเร็ค’ ที่ทันสมัย กระชับ ฉับไวมากขึ้น จึงสามารถปูพรมใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ ในช่วงเวลาที่หลากหลาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากทุกช่องทาง เช่น โฮมช็อปปิ้ง, ออนไลน์, ร้านค้าปลีก TV Direct Showcase รวมถึง Call Center อย่างมีนัยยสำคัญ

อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้าถึงบ้านโดยบริษัทในเครือคือ บริษัท Last Mile Direct จำกัด ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง ถึง 40% และที่เหลือจัดส่งได้ภายใน 2-4 วัน ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและลดอัตราการจัดส่งไม่สำเร็จได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ต้นทุนสินค้าปรับลดลงได้ด้วยการขายสินค้าเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม ทั้งจากช่อง Home Shopping และ Call Center ถึงแม้ว่ายอดขายของสินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันยอดขายของสินค้า High Margin อย่าง Beauty Category ก็เติบโตเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือ TVD-W2) จำนวน 162,573,338 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 325,146,675 บาท (หุ้นสามัญ 650,293,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 406,433,344 บาท (หุ้นสามัญ 812,866,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 162,573,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 81,286,669 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TVD-W2 พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 162,573,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,802,569 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 29,999,639 บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมจำนวน 33,802,208 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 17% โดยมีองค์ประกอบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะรุกปูพรมใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพของทุกช่องทางเพื่อรองรับผลของการโฆษณาไม่ว่าจะเป็น การขยายช่องทางค้าปลีก การเพิ่มเจ้าหน้าที่ Call Center ที่สำคัญช่องทาง Online ก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นนับตั้งแต่ใช้สื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ Brand TVD ก็สร้างการรับรู้และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ Traffic ที่เข้ามาในช่องทาง Online เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 100% และการ Download mobile app ก็เพิ่มขึ้นถึง 70% เช่นกัน

ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มฟื้นตัว หลังภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจะผลักดันการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจจัดส่งสินค้า, ธุรกิจนายหน้าประกันภัย, ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

“เราเชื่อว่าปี 2561 จะเป็นปีที่ดีของทีวี ไดเร็ค เนื่องจากเราออกสตาร์ทได้ดีขณะที่ภาพรวม การขายสินค้าของ ทีวี ไดเร็ค ในเดือนมกราคม 2561 เกินเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ที่กล่าวมา จึงมั่นใจว่าการใช้สื่อโฆษณาทางทีวีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จะทำให้ TVD บรรลุเป้าหมายการเติบโตและทำผลประกอบการ ทำกำไรได้ในปีนี้” นายทรงพล กล่าว

14 views0 comments

Recent Posts

See All

QTC เตรียมย้ายกระดาน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ QTC จากตลาดหลักทรัพย์ mai ไปเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเพิ่มความเชื่

IIG รายได้ปี 63 ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาท

“IIG” โชว์ผลงานสวนกระแสปี 63 รายได้ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 15 ล้านบาท คาดปี 64 โตต่อเนื่อง เล็งธุรกิจใหม่เพิ่มยอด นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห

For advertising please call: 02-2534691