EXIM BANK ฉลองครบรอบ 24 ปี


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ทำบุญตักบาตร และต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมยินดีในงานครบรอบ 24 ปี EXIM BANK และร่วมกับ EXIM BANK บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ EXIM BANK เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537

8 views

Recent Posts

See All

กรุงศรีสรุปมูลค่าขาย ‘ตราสารเงินกองทุน’ รวม 16,540 ล้านบาท เผยยอดจองล้นหลามสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่า