top of page
295899.jpg

ธนาคารกรุงเทพ จัดทำซองอั่งเปาฉลองตรุษจีน สัญลักษณ์นกมงคล “สี่เชว่” การนำมาซึ่งข่าวดีและสิ่งอันเป็นมง


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำซองอั่งเปาสีแดง สัญลักษณ์นกมงคล “สี่เชว่”ที่แสดงถึงการนำมาซึ่งข่าวดีและสิ่งอันเป็นมงคล โดยชาวจีนในสมัยโบราณเชื่อว่า หากได้ยินเสียงนกชนิดนี้เพรียกร้องจะพบเจอแต่เรื่องที่เป็นมงคล พร้อมมีตัวอักษรจีน ‘ฝู’ (Fu) สื่อความหมายถึง ‘ความสุข’ หรือ ‘ความโชคดี’ และอักษรคำอวยพรภาษาจีนสี่คำว่า ‘กง เฮ่อ ซิน สี่’ มีความหมายว่า ‘ขอให้ได้รับสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่’ ซึ่งเป็นข้อความแห่งความโชคดีและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและทัศนคติของชาวจีน โดยธนาคารกรุงเทพได้จัดทำซองอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี สำหรับมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปใช้อวยพรลูกหลาน และผู้ที่เคารพนับถือในโอกาสปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน

9 views
bottom of page