กองทุนบัวหลวงประกาศปันผล 2 กองทุนรวมกัน 613 ล้านบาท


กองทุนบัวหลวงยังคงเสมอต้นเสมอปลายในการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยในวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมานี้ ได้ทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล หรือ BKD และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG)

โดยผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดบัวแก้วได้เงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.481 บาท และผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลได้ 0.24 บาท

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวงเปิดเผยว่า ย่างเข้าเดือนมกราคมของปี 2561 นี้ กองทุนบัวหลวงทยอยส่งความสุขแก่ผู้ถือหน่วย โดยล่าสุดมีการให้เงินปันผลกับผู้ถือหน่วยกองทุนบัวแก้วปันผลและกองทุนบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล คิดเป็นเม็ดเงินรวมกันประมาณ 613 ล้านบาท

กองทุนบัวแก้วปันผล จ่ายปันผลของงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 30 ธันวาคม 2560 ในราคาหน่วยละ 0.481 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายประมาณ 455 ล้านบาท

ส่วนกองทุนบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล จ่ายปันผลของงวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2560 ในราคาหน่วยละ 0.24 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายประมาณ 158 ล้านบาท

นายพีรพงศ์ กล่าวต่อไปว่า กองทุนหุ้นปันผลถือเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนในปัจจุบันที่มองหาช่องทางลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในยุคดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้ กองทุนแต่ละกองทุนก็มีจุดเด่นที่ต่างกัน

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ปัจจุบันมีขนาดกองทุนประมาณ 4,545 ล้านบาท มีนโยบายเน้นหาผลประโยชน์จากการกระจายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี

เมื่อมีผลตอบแทนเข้ามา ทางผู้จัดการการกองทุนจะพิจารณาในแต่ละรอบๆ ละครึ่งปี ว่าสามารถจ่ายปันผลออกไปได้หรือไม่ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ที่อัตรา 95% จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิจากการดําเนินงานงวดนั้น

เมื่อมองย้อนหลังไป 10 ปี กองทุนบัวแก้วปันผลก็มีประวัติการจ่ายเงินปันผลได้เกือบทุกปี

ส่วนกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ในปัจจุบันมีขนาดกองทุนประมาณ 5,977 ล้านบาท กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนที่เน้นหุ้นที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีขึ้นไป และมีประวัติปันผลในอัตราที่ดีและสม่ำเสมอมาตลอด

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี 2555 กองทุน BSIRICG นี้ จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะสองปีล่าสุดสามารถจ่ายปันผลได้ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส หรือติดตามข้อมูลลงทุนได้ที่ www.bblam.co.th และ BF Application

 

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

19 views

Recent Posts

See All

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน