top of page

ผู้ถือหุ้น CPL ไฟเขียวเพิ่มสภาพคล่องหุ้น...อนุมัติแตกพาร์เหลือหุ้นละ 1 บาท


นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก41.889 ล้านหุ้น เป็น 418.89 ล้านหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการกระจายโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้น CPL ได้มากขึ้นด้วย

8 views

Recent Posts

See All

MFC ขานรับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ตามประกาศมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อกองทุนรวมของ MFC ลดสูงสุด 30,000 บาท นายนิเวศ พันธ

MTC ปักหมุดปี 66 พอร์ตสินเชื่อโต 20% รับเศรษฐกิจฟื้น-เลือกตั้งหนุน ลั่นปี 69 ยอดปล่อยกู้ทะลุ 2 แสนล้านบาท บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทย เปิดแผนธุรกิจรับปีกระต่

bottom of page