WHART + WHAPF แปลงร่างเป็น REIT


กองทรัสต์ WHART ผนึกกองทุน WHAPF และดำเนินการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมจาก WHA Group เรียบร้อย ส่งผลทรัพย์สินรวมเป็น 28,023 ล้านบาท คุยมีศักยภาพความแข็งแกร่งด้วยทำเลครอบคลุมโซนโลจิสติกส์สำคัญของประเทศ คิดเป็นพื้นที่ 972,000 ตารางแมตร ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART มั่นใจรักษาสัดส่วน Freehold ต่อ Leasehold ของทรัพย์สินอยู่ในอัตรา 70 ต่อ 30 ลดความเสี่ยงของการลดมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต และสามารถรักษาระดับ occupancy rate ได้มากกว่าร้อยละ 90 อย่างต่อเนื่อง

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอเรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ หรือ WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ WHART ได้ผนึกกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (กองทุนรวม WHAPF) เข้ารวมกับ กองทรัสต์ WHART และดำเนินการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมจาก WHA Group จำนวน 4 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มจากประมาณ 13,880 ล้านบาท เป็นประมาณ 28,023 ล้านบาท

“ภายหลังการรวมกองทุนรวม WHAPF เข้ากับกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่งผลให้กองทรัสต์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 8 โครงการเป็น 20 โครงการ คิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 499,258 ตารางเมตร เป็นกว่า 972,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในธุรกิจโลจีสติกส์ของประเทศทั้ง 3 พื้นที่คือ 1. บริเวณถนนบางนา-ตราด 2. บริเวณ Eastern Economic area (จังหวัดชลบุรีและระยอง) 3. บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร คือ จังหวัดอยุธยาและสระบุรี ส่งผลให้เป็นการเพิ่มมิติในการแข่งขันให้กับกองทรัสต์ WHART เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดีขึ้น”

นายปิยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAREM กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกองทรัสต์สามารถรักษาสัดส่วน Freehold ต่อ Leasehold ของทรัพย์สินอยู่ในอัตรา 70 ต่อ 30 ทำให้เป็นการลดความเสี่ยงของการลดมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต ทั้งยังสามารถรักษาระดับ occupancy rate ได้มากกว่าร้อยละ 90 อย่างต่อเนื่อง

0 views0 comments

Recent Posts

See All

บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนปิดการขายหุ้นกู้...มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564 : บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอขายครั้งแรก 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 64 นี้ (2 สิงหาคม 2564) บลจ.เกียรติน