กสิกรไทยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า $400 ล้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.256% ต่อปี


ธนาคารกสิกรไทยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.256 ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2561 นี้ และเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านสภาพคล่องในสกุลเงินตราต่างประเทศของทางธนาคาร การเสนอครั้งนี้จะทำให้ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa1 โดยMoody’s และอันดับเครดิต BBB+ จาก S&P และ Fitch" ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในหลายด้าน อาทิเช่น

มียอดจองสูงถึง 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (Initial Price Guidance) ถึง 25.5 Bps.ซึ่งถือเป็นการปรับลดมากที่สุดในการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาในตลาดรองของหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงินในภูมิภาค โดยประสบความสำเร็จทั้งในด้านราคาและมูลค่าการออกหุ้นกู้ หลังวันหยุดยาวสิ้นปี และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลล์สหรัฐฯ รายแรกของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2561

ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ลงทุนจากทวีปเอเชียร้อยละ 97 และจากทวีปยุโรปร้อยละ 3 หรือหากจำแนกตามประเภทของผู้ลงทุน ประกอบด้วย ธนาคาร (Banks & Private Banks) กองทุน (Fund Managers & Asset Managers) ธนาคารกลาง (Central Banks) และกลุ่มบริษัทประกันภัย (Insurances)

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มี Citigroup, Deutsche Bank และ Standard Chartered Bank เป็น Joint Book-Runners และ Lead Managers โดยมี KGI Bank เป็น Co-Manager

KASIKORNBANK offered to issue US$400 million senior unsecured Notes with a fixed interest rate of 3.256% per annum and a tenor of 5.5 years and will become due in 2023.

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (“KBank”) announced on 9 January 2018 that it had priced US$400 million 3.256%, 5.5-year senior unsecured notes due 2023 (the “Notes”). The objective of issuance is to refinance existing notes that will mature this year and support the potential growth in foreign currency-denominated loans as well as enhance KBank’s foreign currency liquidity, which will also help KBank maintain appropriate financial costs in the long run. The Notes were issued through KBank’s Hong Kong branch and were rated Baa1 by Moody’s, BBB+ by S&P and Fitch.

· Received a well recognition with its peak order books of US$2.1 billion, hitting the highest record of Thai big bank order books in the past 3 years.

· Achieved the most tightening from IPG to re-offer of 25.5 Bps. amongst all senior bond issuances by the Thai big banks in the last 5 years.

· Priced at a negative new issue concession.

· Achieved its price and size aspirations by seizing the optimal offering window post year-end holidays during bullish markets condition.

· The first USD denominated bond issuance from ASEAN region in 2018.

97% and 3% of the Notes were allocated to investors in Asia, Europe, respectively, comprising of various types of investor, such as banks & private banks, fund managers & asset managers, central banks and insurances.

Citigroup, Deutsche Bank, and Standard Chartered Bank acted as joint book-runners and lead managers. KGI Bank acted as Co-Manager.

86 views0 comments

Recent Posts

See All

บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนปิดการขายหุ้นกู้...มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564 : บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอขายครั้งแรก 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 64 นี้ (2 สิงหาคม 2564) บลจ.เกียรติน