top of page
327304.jpg

บมจ.แสนสิริ แต่งตั้ง ธ.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 4,000 ลบ. เสนอขาย 12-23 ม


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) “SIRI” ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียมคุณภาพทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 17 จังหวัด ด้วยจำนวนกว่า 318 โครงการ จำนวนที่อยู่อาศัยกว่า 86,070 ยูนิต รวมทั้งการพัฒนาโครงการในตลาดต่างประเทศ 9 Elvaston Placeใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของแสนสิริ ในการแสดงศักยภาพสู่สากล รวมถึงการจัดตั้ง Corporate Venture Capital เพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจประเภท Property Technology ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อโอกาสการเติบโตควบคู่ไปกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอขายในวันที่ 12 มกราคม 2561 นี้ โดยมี นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บมจ.แสนสิริ และ นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment และผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ร่วมในพิธีแต่งตั้งผู้จัดการการ จำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บมจ.แสนสิริได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แสนสิริรุ่น SIRI181A ผู้ถือหุ้นกู้แสนสิริปัจจุบันทุกรุ่น และผู้ลงทุนทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) เสนอขาย 12 และ 15, 17-18, 22-23 มกราคม 2561 นี้ โดยหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแผนการดำเนินธุรกิจปี 2561

26 views
bottom of page