top of page
312345.jpg

ออมสินหนุน Startup เต็มสูบ: ทุ่มจัดงานใหญ่ให้โชว์ผลงาน


แบงก์ออมสินลุยเต็มที่ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ จัดให้ทั้งคำปรึกษา-เงินทุน ตั้งเป้าหนุนสินเชื่อ 1 หมื่นล้าน ส่วนการร่วมลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง มีแล้ว 10 ราย วงเงิน 200 ล้าน ตั้งเป้าอีก 6 เดือนขยายอีก 400-500 ล้านบาท ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแบงก์ร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีมากที่สุด ล่าสุดทุ่มจัดงานใหญ่ “Smart SMEs Smart START UP” 1-3 ธ.ค.60 เปิดให้กลุ่ม Startup โชว์ศักยภาพ พร้อมผลักดันเป็น Innovation Hub ไทย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนการสร้างธุรกิจและการเติบโตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่เพื่อรองรับกับกลุ่ม SME และ Startup ในทุกมิติ มีการให้คำปรึกษาทางธุรกิจไปจนกระทั่งถึงการให้แหล่งเงินทุน โดยธนาคารมีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเข้าสู่กลุ่มธุรกิจนี้รวม 10,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายในการเข้าร่วมทุนกับกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพในรูปแบบการร่วมลงทุน (Venture Capital) อีก 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนในรูปแบบการให้สินเชื่อโดยมียอดสินเชื่อเอสเอ็มอีรวมกว่า 1 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ไซส์ S) ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ได้มุ่งกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ไซส์ M และ L) ทำให้มีการสนับสนุนเอสเอ็มอีครบทุกกลุ่ม

ขณะที่ทางด้านการร่วมลงทุน ซึ่งธนาคารร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกเงินลงทุนในสัดส่วน 80/20 มีการแบ่งกองทุนออกเป็น 3 กอง กองทุนแรกและกองทุนที่สอง กองทุนละ 500 ล้านบาท ส่วนกองทุนที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมแล้วหลายประเภทธุรกิจ จำนวนกว่า 10 ราย คิดเป็นวงเงินร่วมลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารมีเป้าหมายในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มวงเงินการร่วมลงทุนอีก 400-500 ล้านบาท กับ 20 กิจการ เฉลี่ยกิจการละ 20 ล้านบาท ซึ่งหากวงเงินร่วมลงทุนถึง 500 ล้านบาทจะทำให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มีการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในวงเงินมากที่สุดในประเทศไทย

นายชาติชาย กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันจากนโยบายของภาครัฐภายใต้ Thailand 4.0 ในด้านของการเร่งพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นสังคมแบบ Smart Life และ Smart City พร้อมกับการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ SME และ Startup ในส่วนของธนาคารออมสินได้มีการสนองตอบนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านั้นได้มีการจัดทำโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เพื่อค้นหาแนวความคิดและไอเดียใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน สามารถที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าไปสู่ในวงการธุรกิจ โดยมีธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนเริ่มต้น ซึ่งปัจจุบันมีนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการนี้ออกไปทำธุรกิจและประสบผลสำเร็จเป็นจำนวนมาก

ขณะที่เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่ม SME Startup อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้เตรียมจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ SME และ Startup โดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะเร่งพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมวางเป้าหมายให้งานนี้เป็นศูนย์กลาง Innovation Hub ของประเทศไทย ที่รวบรวมผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ทั้งสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังมีสถาบันการเงิน อย่างธนาคารออมสินที่จะเป็นการศูนย์กลางทางด้านแหล่งทุนและช่วยผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับ ภายในงานจะเป็นการจัดแสดงงานบนพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตร มีการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้าน SME และ Startup กว่า 150 รายเข้ามาร่วมออกงาน แบ่งเป็นโซน ประกอบด้วย

1. Smart Life โซนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 2. Food & Cuisine โซนนวัตกรรมทางด้านอาหาร 3. Smart Business โซนของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ 4. Star Startup โซนสินค้าของเหล่าดารา 5. Smart Innovation โซนของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมด้วยบูธของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเข้าแสดงผลงาน 6. GSB Smart Startup โซนของกลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแสดงสินค้า พร้อมด้วย Showcase ของผู้ที่ได้อันดับ 1-3 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาอีก 15 ผลงาน 7. Digital Playground โซนเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 8. Truck Business โซนของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อไปประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น รถ Food Truck, รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้า เป็นต้น โดยภายในงานจะมีรถทรัคจริงๆ เข้าจอดแสดงถึง 7 คัน และ 9.Strategic Partners โซนพันธมิตรของธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME และ Startup อีก 11 องค์กร ซึ่งจะมีการให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในส่วนของธนาคารเองจะมี GSB Pavilion ที่พร้อมรับกลุ่มผู้ที่เข้าเดินชมงานที่ต้องการคำปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจต้องการขอสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจ หรือต้องการร่วมลงทุนกับทางธนาคารผ่านการทำ Venture Capital ก็สามารถเข้ามาแวะชมภายในบูธได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดมุมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mymo และแอปพลิเคชัน GSB Pay ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในงานโดยผู้ที่มาเปิดบัญชีกับธนาคารพร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆ อีกมากมาย

“งานนี้คิดว่าจะเป็นจุดรวมของธุรกิจ SME และ Startup มีการรวบรวบธุรกิจสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นงานที่เป็น Innovation Hub อย่างแท้จริง โดยมีออมสินเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อ หรือการร่วมทุน ซึ่งในระหว่างงานคาดว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อีกมากมาย และภายหลังงานก็จะได้ชุมชนของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อสร้างกิจกรรมอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต” นายชาติชาย กล่าวและเผยอีกว่า

นอกจากในงานจะเป็นการแสดงสินค้าเชิงนวัตกรรม และไอเดีย สร้างสรรค์ต่างๆ แล้ว ธนาคารยังจัดพื้นที่เวทีกลาง ให้กลุ่มนักธุรกิจที่มีความสนใจทั้งกลุ่มที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ รวมถึงกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจแล้วมาพบปะกัน พร้อมด้วยการจัดสัมมนาย่อยบนเวที โดยมีกูรูที่มีความรู้และมีชื่อเสียงมาให้ประสบการณ์และคำแนะนำต่างๆ รวมถึงจะมีกิจกรรม เวิร์กช็อป ให้กับผู้ที่สนใจได้ลองฝึกฝีมือในการแก้โจทย์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมด้านความบันเทิง จากเหล่าศิลปิน ดารา ที่จะสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาสร้างสีสันบนเวทีอีกด้วย

19 views
bottom of page