top of page
327304.jpg

ประชุม FED รอบ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 60 คาดคงดอกเบี้ย...ตลาดการเงินยังคงจับตาการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.00-1.25% ต่อเนื่องในการประชุมรอบเจ็ดของปี 2560 ในวันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 2560 ทั้งนี้ แม้ว่าในการประชุมเฟดในครั้งนี้ เฟดยังไม่น่าจะมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยประเด็นที่ตลาดติดตามคงจะเป็นการส่งสัญญาณของเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้ การสรรหาประธานเฟดคนใหม่ทดแทนตำแหน่งของนางเจเน็ต เยลเลน ที่จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้ง คณะกรรมการบริหาร (Board of Governors) อีก 3 ที่นั่ง ตลอดจน ประเด็นมาตรการปฏิรูปภาษี ที่อาจมีผลต่อจังหวะให้การดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป

19 views
bottom of page