ธอส. Kick Off โครงการระบบงานหลัก Together we CHANGE


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่ม SSS Consortium ร่วมกัน Kick Off โครงการระบบงานหลัก “Together we CHANGE เปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ไปด้วยกัน” โดยธนาคารได้ว่าจ้างกลุ่ม SSS Consortium ให้เป็นผู้พัฒนาระบบงานหลัก โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน Transformation to Digital Services ที่จะทำให้ ธอส. สามารถก้าวไปสู่โลกการเงินดิจิ ทัลได้อย่างสมบูรณ์พร้อมเป็ นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมี บ้านตามวิสัยทัศน์ธนาคารต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

23 views0 comments

Recent Posts

See All

RBF โชว์กำไรปี 63 โตต่อเนื่อง 46%...รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท

“RBF” แรงดีกำไรปี 63 โตกว่า 46% สวนกระแสภาพรวมตลาด รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท ควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คาดยอดขายปี 64 โต 10-12% ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด

For advertising please call: 02-2534691