top of page
327304.jpg

7 กลุ่มสายงาน IT...รายได้ดี & เป็นที่ต้องการ


แรงงานไอทีมีเฮ!!! รายได้ดี มีความต้องการสูง

แรงเสียดทาน กระแสทิศทางศรษฐกิจ สังคม คงหนีไม่พ้นด้านเทคโนโลยี ไอที ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ และยิ่งทวีคูณมากขึ้นในสังคมโลกและประเทศไทยต้องมีการเดินหน้า ปรับตัวให้เข้ากับกระแสอย่างทิศทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐได้เริ่มวางแผน ผลักดันในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เดินหน้าเจาะลึกสายอาชีพที่กำลังมาแรง แนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด ควบคู่กับนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 หรือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระแสการเดินหน้าของประเทศ ต้องการผลักดันประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคงหนีไม่พ้นด้าน ไอที เทคโนโลยีที่จะมีบทบาท และเด่นชัดมากขึ้นในอีกไม่นาน ทั้งสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing ที่จะย่อโลก มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจในอนาคต Big Data Analytics ที่ประเทศไทยให้ความตื่นตัว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน แม้กระทั่งสถาบันการศึกษาที่เร่งผลิตบุคลากรมารองรับตลาด Internet of Things อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลก การเชื่อมโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านระบบไอที อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่ง IT Security ที่ต้องเตรียมพร้อมในด้านความปลอดภัย รองรับการเติบโต การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ต้องการทรัพยากรบุคคลคุณภาพแทบทั้งสิ้น

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้เก็บข้อมูล สถิติของแรงงานและตลาดแรงงานในกลุ่มสายไอที เทคโนโลยี และเจาะลึกในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาทำให้ได้ผลสำรวจของแรงงานและตลาดแรงงานในกลุ่มดังกล่าว คือ ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อัตรารายได้สูงหากได้มาตรฐานการทำงานตามที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ ที่สำคัญบุคลากรในสายวิชาชีพดังกล่าวไม่เพียงต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย

7 กลุ่มสายงานแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต รับกับกระแส Thailand 4.0 ความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ และรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานยุคปัจจุบัน และเทรนด์การทำงานในอนาคตที่ในสายอาชีพไอที เทคโนโลยียังคงสดใสเรียกได้ว่า “รายได้ดี ความต้องการสูง” อย่างแน่นอน

1. กลุ่มสายงานด้าน IT Management สายงานในตำแหน่งผู้บริหารที่นับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจในช่วง Business Transformation ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น อัตรารายได้เริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากมีความเชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน สะสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจมีรายได้สูงถึงกว่า 400,000 บาท

2. กลุ่มสายงานด้าน Network & System ถือเป็นหัวใจของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เพราะขับเคลื่อนการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) การจัดการระบบของหน่วยงานต้องมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานดูแลเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในตำแหน่ง Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst เป็นต้น โดยมีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยที่ 15,000 บาท และอาจทะยานสูงไปที่ 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 5-10 ปี

3. กลุ่มสายงานด้าน Programmer & Developer เปรียบเสมือนหมอเฉพาะทาง ต้องการผู้มีทักษะเขียนภาษาต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เป็นต้น หากแต่สายงานนี้มักไม่ค่อยชอบทำงานประจำ ชอบทำงานอิสระ มักเรียกใช้ฟรีแลนด์ได้ แต่องค์กรยังคงต้องการพนักงานประจำ ซึ่งรายได้บุคลากรที่สามารถทำงานด้าน Android Developer, Mobile Developer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer, Programmer เป็นต้นเริ่มต้นที่ 18,000 บาท และหากพัฒนาความรู้ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มการใช้โปรแกรมจากผลสำรวจรายได้สูงสุดอยู่ที่ 130,000 บาท

4. กลุ่มสายงานด้าน Database Management บุคลากรในการจัดการระบบฐานข้อมูลถือมีความสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักต้องการผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงานสูง และต้องการความปลอดภัย สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างสูงสุด ตำแหน่ง ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist เป็นต้น โดยบุคลากรในสายงานนี้มีความมั่นคงในสายงานสูง มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยสูงถึง 20,000 บาท และสูงสุดที่ 150,000 บาท อีกด้วย

5. กลุ่มสายงานด้าน SAP&ERP อาชีพเฉพาะทางที่องค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความต้องการสูงในการวางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งบุคลากรในระดับหัวกะทิหายาก หากมีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะตำแหน่งงาน ด้าน SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant ถือว่าเริ่มต้นฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงมากถึง 27,000 บาท และสูงได้ถึง 250,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรง หากมีความเชี่ยวชาญ ทำงานมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

6. กลุ่มสายงานด้าน Website เปรียบเสมือนบ้านหนึ่งหลังที่ต้องการผู้เข้าดูแลตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงตกแต่ง พร้อมดูแลรักษา ดังนั้น ผู้ดูแลต้องเข้าใจโปรแกรมเฉพาะทาง Web Browser ต้องควบคุมดูแล วางโครงสร้างให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ คือ Content Manager, Online Marketing Manager, SEO Specialist เป็นต้น โดยมีฐานรายได้โดยเฉลี่ยที่ 16,000 และสูงสุดที่ 140,000 บาท ที่มาพร้อมทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสายงานนี้

7. กลุ่มสายงานด้าน IT Support เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ เนื่องจากดูแลระบบการทำงานทั้ง Software และ Hardware บำรุงรักษาระบบ Network เข้าระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อ การสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัด ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความต้องการสูง มีฐานได้เฉลี่ยที่ 16,000 ถึง 48,000 บาทเลยทีเดียว

นางสาวสุธิดา ให้ข้อมูลอีกว่า จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงปัจจุบัน แรงงานด้านสายงานไอทีและเทคโนโลยีถือว่าโดดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหมุนตามกระแสทิศทางเศรษฐกิจ โลกแห่งธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนไป การนำเอาระบบและเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในโลกของการทำงาน แรงงานด้านสายงานไอที เทคโนโลยีจึงมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งผลถึงฐานรายได้ที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลพวงที่เกิดขึ้นคือ “ความก้าวหน้าของอาชีพ” ที่แรงงานในสายอาชีพดังกล่าวควรหันกลับมามอง ต้องพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตลาดมองหา มีความต้องการสูง และผลตอบรับที่ได้คือความคุ้มค่าของรายได้ที่ตามมา

แต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาจากผู้ประกอบการ องค์กร คือ บุคลากรในสายงานดังกล่าวต้องมีทักษะในการสื่อสารให้เข้าใจได้แม้เป็นภาษาหรือศัพท์ทางเทคนิค ต้องรู้จักอ่อนน้อม มีความอดทน เพราะเก่งงานอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมี Service Mind พร้อมสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆในองค์กร หากยึดถือ ปฏิบัติและปรับตัวได้ ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของคนยุคนี้ที่ต้องบอกว่า “รายได้ดี มีความต้องการของตลาด” จริงๆ

2,724 views
bottom of page