top of page
327304.jpg

ธ.ก.ส.เปิดระดมทุนด้วยการรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด “เกษตรมั่งคั่ง” ระดมทุน 60,000 ล้านบาท


ธ.ก.ส.เปิดระดมทุนด้วยการรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด“เกษตรมั่งคั่ง” ระดมทุน 60,000 ล้านบาท จำนวน 600 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท เน้นเสริมสร้างวินัยการออมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ออมเงินวันนี้ สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับอนาคต เปิดรับฝากพร้อมกันที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ทั่วประเทศ 18 กันยายน 2560 นี้ ลุ้นรางวัลพิเศษ เงินสด 1 ล้านบาท 9 รางวัล เป็นเงินรวม 9 ล้านบาท เพื่อขอบคุณผู้ฝากเงิน นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า “จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด “เกษตรมั่นคง” เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมออมเงินกับสลากชุดดังกล่าวภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพียง 12 วันทำการ ยอดจำหน่ายสลากฯครบตามเป้าหมาย 70 ล้านหน่วย ธ.ก.ส.ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านมีส่วนช่วยระดมทุนสนับสนุนภาคเกษตรไทย สำหรับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุด “เกษตรมั่งคั่ง” ที่จะเปิดรับฝากพร้อมกันที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศในวันที่ 18 กันยายน 2560 นี้ ราคาหน่วยละ 100 บาท รับฝาก 600 ล้านหน่วย รวมเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท อายุสลาก 3 ปี ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่าถึง 10 ล้านบาท ถึง 36 ครั้ง ธ.ก.ส.หวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเหมือนเช่นเดิม” นายสมศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า รายละเอียดของ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. “ชุดเกษตรมั่งคั่ง” มีรางวัลต่อเดือนรวมทั้งสิ้น 1,268,040 รางวัล คิดเป็นเงิน 83.7 ล้านบาท รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวดมี 59 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัล ๆ ละ 90 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000 รางวัล ๆ ละ 45 บาท ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านทาง BAAC’s Mobile Appication และ Web site www.baac.or.th ครบกำหนด 3 ปี ผู้ฝากที่ฝากถึงวันครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี กรณีฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปได้รับผลตอบแทนร้อยละ 1.330 ต่อปี คิดจากการรวมรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หากฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปได้รับผลตอบแทนร้อยละ 1.438 ต่อปี คิดจากการรวมรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 4 ตัว นอกจากนั้นสำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ในชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ เงินสดมูลค่า 1 ล้านบาท 9 รางวัล เป็นเงินรวม 9 ล้านบาท แบ่งการจับรางวัล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2560 ชิงรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2561 ชิงรางวัลพิเศษ 3 รางวัล และในครั้งที่ 3 16 มิถุนายน 2561 ชิงรางวัลพิเศษ 3 รางวัล “ธ.ก.ส.ออกสลากชุดนี้เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ครบกำหนดและเพื่อส่งเสริมการออมแก่ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรไทย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายเดิมที่ให้ความไว้วางใจกับ ธ.ก.ส. ที่ใช้บริการเงินฝากอยู่แล้ว พร้อมทั้งขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ลูกจ้างเอกชนทั่วไป เงินออมสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.“ชุดเกษตรมั่งคั่ง” จึงหมายถึง เงินออมที่คนไทยออมเงินเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร เพราะสลากชุดนี้เป็นมากกว่าการระดมทุน คือเน้นสร้างวินัยด้านการออม รวมทั้งเกษตรกรจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร ขอเชิญชวนให้คนไทย ทุกคนรวมออมเงินกับ ธ.ก.ส. ด้วยสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุด เกษตรมั่งคั่ง” ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร http://www.baac.or.th หรือ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ…” นายสมศักดิ์กล่าว

54 views
bottom of page