top of page
312345.jpg

ออมสินจัดคอร์สเข้ม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up ครั้งที่ 2

วันนี้ (13 กันยายน 2560) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสินได้จัดงานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นำพา Start up ไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Start up ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ซึ่งธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้มุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการ GSB SMEs Start up เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในทุกมิติ ทั้งด้านการเป็นแหล่งทุน การจัดหาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันธุรกิจ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยครั้งนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ประมาณ 150 คน และยังมีผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่ประสบความสำเร็จ มาแชร์ประสบการณ์ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลอีกด้วย เพื่อให้มีแนวคิด และแนวทางการพัฒนาตนเอง ได้ปรับตัวให้ทันกับการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันสูงและต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยนำนวัตกรรมหรือกระบวนการทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้องค์ความรู้ในหลายๆ เรื่อง เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่จะนำไปใช้กับการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ Start up ในยุค Thailand 4.0 ความรู้ในด้านกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ และ Start up กับการตลาดยุคใหม่

“ธนาคารออมสิน มีส่วนเข้าไปให้การสนุนผู้ประกอบการ SMEs Start up เหล่านี้อย่างครบวงจร สร้างให้ผู้ประกอบการกล้าคิด กล้าทำ มีแนวทางพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนได้ และต่อยอดไปยังตลาดโลกได้” นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ธนาคารฯ มีลูกค้าที่เป็นมีผู้ประกอบการ SMEs Start up จำนวน 464 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ยังคงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษา (Biz Clinic)” เป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดให้ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษาเฉพาะด้าน สามารถเข้าถึงปัญหาของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง ตรงจุด และยังมีโครงการ “GSB Space” เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการสามารถมีพื้นที่ในการทำงาน หาข้อมูลต่างๆ รวมถึงมีการแชร์ไอเดีย ทำบิสซิเนสแมชชิ่งได้จากพื้นที่ตรงส่วนนี้

“ธนาคารออมสิน เข้าใจถึง SMEs Start up พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.

4 views
bottom of page