ออมสินจัดคอร์สเข้ม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up ครั้งที่ 2

วันนี้ (13 กันยายน 2560) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสินได้จัดงานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นำพา Start up ไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Start up ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ซึ่งธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้มุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการ GSB SMEs Start up เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในทุกมิติ ทั้งด้านการเป็นแหล่งทุน การจัดหาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันธุรกิจ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยครั้งนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ประมาณ 150 คน และยังมีผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่ประสบความสำเร็จ มาแชร์ประสบการณ์ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลอีกด้วย เพื่อให้มีแนวคิด และแนวทางการพัฒนาตนเอง ได้ปรับตัวให้ทันกับการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันสูงและต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยนำนวัตกรรมหรือกระบวนการทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้องค์ความรู้ในหลายๆ เรื่อง เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่จะนำไปใช้กับการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ Start up ในยุค Thailand 4.0 ความรู้ในด้านกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ และ Start up กับการตลาดยุคใหม่

“ธนาคารออมสิน มีส่วนเข้าไปให้การสนุนผู้ประกอบการ SMEs Start up เหล่านี้อย่างครบวงจร สร้างให้ผู้ประกอบการกล้าคิด กล้าทำ มีแนวทางพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนได้ และต่อยอดไปยังตลาดโลกได้” นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ธนาคารฯ มีลูกค้าที่เป็นมีผู้ประกอบการ SMEs Start up จำนวน 464 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ยังคงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษา (Biz Clinic)” เป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดให้ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษาเฉพาะด้าน สามารถเข้าถึงปัญหาของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง ตรงจุด และยังมีโครงการ “GSB Space” เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการสามารถมีพื้นที่ในการทำงาน หาข้อมูลต่างๆ รวมถึงมีการแชร์ไอเดีย ทำบิสซิเนสแมชชิ่งได้จากพื้นที่ตรงส่วนนี้

“ธนาคารออมสิน เข้าใจถึง SMEs Start up พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

'ส. ขอนแก่นฟู้ดส์' ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รุกสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลดำเนินงานในปี 2563 ทำ

For advertising please call: 02-2534691