top of page
295899.jpg

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก


ทริพเพิล ไอ " iii " ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจร รุกขยายธุรกิจทุกด้าน เตรียมเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ดอนเมือง มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ iii ” ผู้นำโลจิสติกส์ที่ครบวงจรของไทย รุกขยายธุรกิจครบทุกด้าน เตรียมเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงทุนเพิ่มในด้านการขนส่งเคมีภัณฑ์ และขนส่งทางบก ผลักดันธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “iii” เปิดเผยว่า เรามีความยินดีที่หุ้น ทริพเพิล ไอ “iii” เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ SET เป็นวันแรก และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ กว่า 10 โครงการ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ธุรกิจของบริษัท อาทิ การเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Air Cargo Terminal) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เร็วๆนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้น และโครงการขยายศูนย์ขนส่งไปรษณีย์ในประเทศระยะที่ 2

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแผนการลงทุน โครงการขยายสาขาสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเปิดเศรษฐกิจเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีการเติบโตมากขึ้น จะทำให้บริษัทมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย โดยบริษัทฯจะขยายธุรกิจไปยังตัวแทนสายการบินในภูมิภาคอินโดจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และลานฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีแผนลงทุนซื้อรถหัวลากและหางลากเพิ่มเติม และการขยายธุรกิจ โครงการซื้อรถขนส่งและกระจายสินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเพิ่มยอดขายการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศ

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในงบดุลสำหรับ 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 1,086 ล้านบาทเติบโตขึ้น 10% จากรายได้รวม 985 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเติบโตขึ้น 64% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 50 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกปีก่อน ในขณะที่ ปี 2559 “ iii ” มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% คิดเป็น 2,075 ล้านบาทในปี 2559 จากรายได้รวม 1,542 ล้านบาท ในปี 2558 และ 1,139 ล้านบาทในปี 2557 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายระวางสินค้าและการให้บริการโลจิสติกส์ ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตในอัตราที่สูง 245% เป็น 94.5 ล้านบาท ในปี 2559 จากกำไรสุทธิ 27.4 ล้านบาทในปี 2558 และ 13.4 ล้านบาท ในปี 2557 และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่นจากการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนที่ดีขึ้น โดยอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิ้น) เพิ่มขึ้นจาก 1.17% ในปี 2557 เป็น 4.50% ในปี 2559 และ เป็น 7.55 % ใน 6 เดือนแรกของปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่ดีมาก (IBD/E) คือเพียง 0.34 เท่าเท่านั้น iii มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

7 views
bottom of page