top of page
295899.jpg

EXIM BANK จับมือ KBZ BANK ขยายการสนับสนุนด้านการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวิน ลวิน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารคันบาวซา (Kanbawza Bank: KBZ BANK) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองธนาคาร เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา โดยสนับสนุนด้านสินเชื่อร่วมกัน การให้วงเงินระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเป็นตัวแทนในด้านต่างๆ อาทิ การรับหลักประกัน การเบิกจ่ายเงินกู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจและบุคลากร โดยมีนายจักร บุญ-หลง (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงาน KBZ BANK ในย่างกุ้ง เมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือกับธนาคารเอกชนแห่งแรกในเมียนมาหลังจากการเปิดสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในย่างกุ้ง โดย KBZ BANK เป็นธนาคารพาณิชย์รายใหญ่อันดับ 3 ในเมียนมา มีสาขาถึง 420 แห่งในเมียนมาและมีสำนักงานผู้แทนในกรุงเทพฯ

2 views
bottom of page