top of page
295899.jpg

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2560


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 216 ล้านบาท ลดลง 375 ล้านบาทหรือ 63.5% จาก 591 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้การให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 8 เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าประกันภัยดาวเทียม

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า “ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งยังเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีการชะลอตัว แต่ไทยคมได้เตรียมปรับแผนดำเนินธุรกิจรองรับในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยการมุ่งขยายการให้บริการในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ การให้บริการบรอดแบนด์สู่ตลาดรีเทลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การเพิ่มการใช้งานสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 4 และการรุกขยายตลาดเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรคมนาคมบนดาวเทียมไทยคม 6 ในตลาดแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยคมยังมุ่งเน้นการขายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 ไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ โดยในไตรมาสที่ผ่านมา ไทยคมประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจาก บจ. เอเซียต้า บิสซิเนส เซอร์วิส ในการเลือกใช้ดาวเทียมไทยคม 4 เพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์และเทเลพอร์ตในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไทยคมยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้นำการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มเติม เพื่อลดข้อจำกัดด้านการสื่อสารในพื้นที่ที่โครงข่ายภาคพื้นดินยังเข้าไม่ถึง และร่วมสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของภูมิภาค”

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ธุรกิจการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet Data Center: IDC) ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าจากการให้บริการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2560 เพิ่มขึ้น 3.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งในส่วนของฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 15,752 ราย เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 88.2% จากไตรมาส 2/2559 อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง มีแนวโน้มลดลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นซีเอสแอลได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสมุดหน้าเหลือง โดยหันมามุ่งเน้นการ

พัฒนาการขายสื่อออนไลน์และดิจิตอล และการถ่ายโอนลูกค้าสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่สื่อออนไลน์มากขึ้น

ด้าน บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้น 2,048,300 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2,045,167 ราย ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 55.7% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.7% ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 โดยรายได้จากการให้บริการด้านดาต้าโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตซิมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

14 views
bottom of page