ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2560


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 216 ล้านบาท ลดลง 375 ล้านบาทหรือ 63.5% จาก 591 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้การให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 8 เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าประกันภัยดาวเทียม

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า “ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งยังเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีการชะลอตัว แต่ไทยคมได้เตรียมปรับแผนดำเนินธุรกิจรองรับในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยการมุ่งขยายการให้บริการในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ การให้บริการบรอดแบนด์สู่ตลาดรีเทลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การเพิ่มการใช้งานสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 4 และการรุกขยายตลาดเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรคมนาคมบนดาวเทียมไทยคม 6 ในตลาดแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยคมยังมุ่งเน้นการขายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 ไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ โดยในไตรมาสที่ผ่านมา ไทยคมประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจาก บจ. เอเซียต้า บิสซิเนส เซอร์วิส ในการเลือกใช้ดาวเทียมไทยคม 4 เพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์และเทเลพอร์ตในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไทยคมยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้นำการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มเติม เพื่อลดข้อจำกัดด้านการสื่อสารในพื้นที่ที่โครงข่ายภาคพื้นดินยังเข้าไม่ถึง และร่วมสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของภูมิภาค”

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ธุรกิจการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet Data Center: IDC) ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าจากการให้บริการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2560 เพิ่มขึ้น 3.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งในส่วนของฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 15,752 ราย เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 88.2% จากไตรมาส 2/2559 อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง มีแนวโน้มลดลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นซีเอสแอลได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสมุดหน้าเหลือง โดยหันมามุ่งเน้นการ

พัฒนาการขายสื่อออนไลน์และดิจิตอล และการถ่ายโอนลูกค้าสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่สื่อออนไลน์มากขึ้น

ด้าน บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้น 2,048,300 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2,045,167 ราย ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 55.7% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.7% ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 โดยรายได้จากการให้บริการด้านดาต้าโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตซิมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

14 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ