top of page
327304.jpg

ไข้หวัดใหญ่ = ไทยเอาอยู่...แนะคนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคุ้มกัน


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวผ่านรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” จัดโดยทีมข่าวหนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ถึงโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดว่า เนื่องจากมีฝนตกชุก ทำคนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการเกิดขึ้นเป็นกันกลุ่มๆ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอยู่มากๆ เช่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีกรณีนักศึกษาในหอพักมีการไปรับน้องทำให้ต้องอยู่รวมกันในกลุ่มใหญ่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนานจนเกิดการระบาดของโรคในกลุ่มเล็กๆ

ขณะเดียวกัน จากที่ปีนี้ฤดูฝนมาค่อนข้างเร็ว และตกค่อนข้างถี่ ทำให้ไข้หวัดใหญ่ในไทยมาเร็วตามฤดูฝนไปด้วย เพราะเป็นโรคที่ระบาดตามฤดูฝน อย่างไรก็ตาม เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ในไทย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนคนไข้ปีนี้ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ว่าปีนี้ฝนตกค่อนข้างชุก จึงอยากให้พี่น้องประชาชนระวังในการที่จะไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมากๆ และพยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

“กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายควรไปขอฉีดวัคซีนจากบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขได้ วัคซีนโดยทั่วไปจะสามารถคุมได้ 60-70% แต่ว่าการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็มีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่การฉีดวัคซีนจะทำให้ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง” นายแพทย์เจษฎากล่าวและว่า สายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นกับวัคซีนที่ฉีดในบ้านเรายังสามารถครอบคลุมได้อยู่ แต่ว่าของเราไม่ได้ฉีดทุกคน แต่ฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

“ถ้าหากเราดูแลตัวเองหลีกเลี่ยง โดยคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ควรอยู่กับบ้าน อย่าออกไปนอกบ้าน เพราะจะแพร่โรคได้ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องไป ก็ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการไอ จามที่จะเผยแพร่ออกไป และควรล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ ก็จะช่วยได้ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศประเทศต้องห้ามการเดินทางไป แม้แต่ที่ฮ่องกงที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ก็ยังปกติ คือที่ฮ่องกงมีการระบาดของโรคแบบนี้ทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว แต่ว่าปีนี้มาเร็วหน่อย เนื่องจากฝนตกเร็วขึ้น”

 

Picture Credit: Pixabay

11 views
bottom of page