top of page
327304.jpg

รมว.คลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

19 views
bottom of page