top of page
312345.jpg

เมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด พร้อมส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 แพ็ค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ณ ลานเมืองไทย อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

4 views
bottom of page